Taxonomier – verktyg för biblioteksutveckling

Av Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholms skriftserie 13.

Hur vet man att man har bra kvalitet på sin verksamhet? Ett första steg är att veta vad man vill uppnå. Att formulera en taxonomi kan vara ett sätt att definiera nivåer för sin verksamhet. I skriften ger Malin Ögland förslag till taxonomier som beskriver nivåer av samarbete och taxonomier som beskriver nivåer av uppdrag. Mot slutet av boken får vi ett antal exempel från bibliotek som på olika sätt har använt sig av taxonomier i sitt planerings- eller utvecklingsarbete.

Läs skriften via länken till höger.