Kultur på recept vid långvarig smärta

Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Danderyds Smärtrehabilitering har i samarbete under hösten 2014 erbjudit en grupp patienter med långvarig smärta att delta i pilotprojektet ”Kultur på recept”, där rehabilitering med kulturaktiviteter används. Programmet utarbetades tillsammans av personal från Danderyds Smärtrehabilitering och Kulturförvaltningen för att passa personer med svår långvarig smärta. Alla hade långvarig smärta, flera hade samsjuklighet med ångest och depression. Programmet innehöll olika kulturaktiviteter och i dessa ingick bland annat biblioteksbesök, slöjd med olika tekniker, guidad visning med samtal kring konst, sång och dans.

Följeforskaren Georg Drakos sammanfattning:
Hur kan kulturaktiviteter erbjuda nya redskap för att hantera långvarig smärta
och lidande? Rapporten avser pilotprojektet Kultur på recept, som visade sig ha
en stor potential att åtminstone tillfälligt lätta på smärtproblematikens dominans
över individen. Denna potential bärs fram av en rad olika former för aktiva
konstupplevelser, eget skapande och genom att deltagarna själva får framträda
i olika estetiskt markerade former av kommunikation. För att programmet ska
kunna få varaktig effekt och fungera som ett hållbart komplement till ordinarie
smärtrehabilitering, föreslås att fyra olika aktörer involveras i samverkan kring
analys och utveckling av nya redskap


Ett samarbetsprojekt mellan Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting och Smärtrehabiliteringen, Rehabiliteringsmedicinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus.

Författare: Margareta Rydstad, Monika Löfgren och Georg Drakos