Anpassade medier

Bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig oavsett funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att man arbetar med särskilda tjänster för att nå dem som inte själva kan komma till biblioteket. Man erbjuder också medier särskilt anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar.

ÄppelhyllaPå alla bibliotek brukar det finnas talböcker, storstilsböcker och lättläst litteratur. Ofta finns också ett litet urval teckenspråksböcker (på video/dvd), punktskriftsböcker och taktila böcker. Utbudet av dessa medier är begränsat, men flera satsningar har gjorts på barnsidan, och där står de ofta samlade på en  Äppelhylla.
Regionbiblioteket följer utvecklingen inom området anpassade medier, och kompletterar de lokala bibliotekens utbud.

På några bibliotek finns dator med särskilda program (anpassningar) för användare som behöver till exempel stavningshjälp, förstoring eller talsyntes för att kunna utnyttja bibliotekets resurser. Att söka i katalogen, surfa på Internet eller läsa e-medier är ofta inte tillgängligt för läshandikappade utan särskilda hjälpmedel.

Andra lokala tjänster är taltidningar och inläsningstjänst. De finns i många av länets kommuner, men sköts inte alltid av biblioteket.

Talböcker
Talböcker på cd-rom, så kallade Daisy-talböcker, finns på alla länets bibliotek. Numera har alla kommuner i Stockholmsregionen också talbokstillstånd, och kan alltså själva komplettera sitt lokala bestånd genom att kopiera talböcker och ladda ner talböcker från TPB:s digitala arkiv. Man kan fortfarande vid behov fjärrlåna talböcker från Ljudbiblioteket på Stockholms stadsbibliotek, som sköter regionbibliotekets praktiska hantering av talböcker. Där finns också en minskande mängd analoga talböcker på kassett.

Till skillnad från andra medier produceras talböcker med stöd av ett undantag i upphovsrättslagen, och får därför bara användas av personer som har ett läshandikapp. Det gäller alla varianter av talböcker, även de som är kombinerade med den tryckta boken.

Externa länkar
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

LL-förlaget