Här hittar du samtliga Länsnytt i PDF-format.

2018
Länsnytt 2 2018 Drömmar
Länsnytt 1 2018 Språk

2017
Länsnytt 3-4 2017 Metoder
Länsnytt 2 2017 Digitalt
Länsnytt 1 2017 Rummet/platsen

2016

Länsnytt 3-4 2016 Läsning
Länsnytt 2 2016 Lärande
Länsnytt 1 2016 Mobilt

2015

Länsnytt 4 2015 Demokrati
Länsnytt 3 2015 Språk
Länsnytt 2 2015 Samtal
Länsnytt 1 2015 Unga

2014

Länsnytt 4 2014 E för alla
Länsnytt 3 2014 Tillsammans
Länsnytt 2 2014 Statistik
Länsnytt 1 2014 Läsning

2013

Länsnytt 4 2013 Biblioteksrum
Länsnytt 3 2013 Äldre
Länsnytt 2 2013 Forskning
Länsnytt 1 2013 Mångfald

2012

Länsnytt 4 2012 Barn
Länsnytt 3 2012 Digital delaktighet
Länsnytt 2 2012 Kompetens
Länsnytt 1 2012 Samverkan

2011

Länsnytt 4 2011 Läsaren
Länsnytt 3 2011 Skolbibliotek
Länsnytt 2 2011
Länsnytt 1 2011

2010

Länsnytt 4 2010
Länsnytt 3 2010
Länsnytt 2 2010
Länsnytt 1 2010

2009

Länsnytt 4 2009 Temanummer Rummet
Länsnytt 3 2009 Temanummer Forskning
Länsnytt 2 2009
Länsnytt 1 2009

2008

Länsnytt 4 2008
Länsnytt 3 2008
Länsnytt 2 2008
Länsnytt 1 2008

2007

Länsnytt 4 2007
Länsnytt 3 2007
Länsnytt 2 2007
Länsnytt 1 2007

2006

Länsnytt 4 2006
Länsnytt 3 2006
Länsnytt 2 2006
Länsnytt 1 2006

2005

Länsnytt 4 2005
Länsnytt 3 2005
Länsnytt 2 2005 Temanummer Bibliotek & Lärande
Länsnytt 1 2005

2004

Länsnytt 5 2004
Länsnytt 4 2004
Länsnytt 3 2004
Länsnytt 2 2004
Länsnytt 1 2004

2003

Länsnytt 5 2003
Länsnytt 4 2003
Länsnytt 3 2003
Länsnytt 2 2003
Länsnytt 1 2003