Digital tematräff – Lättläst på olika sätt!

Varmt välkommen till Lättläst på olika sätt! En tematräff där vi samtalar om lättläst, språk och tillgänglighet! Temat för denna träff är lättläst litteratur och vänder sig till alla som arbetar med lättläst på något […]

Fokus läsning: Lättläst litteratur

  Varmt välkomna till årets andra träff med Fokus läsning! Fokus läsning är en serie träffar där vi träffas och ser på läsning ur olika perspektiv. På denna träff ligger fokus på att diskutera lättlästa […]

Lättläst är ett bra alternativ

Den här texten är skriven av Maud Husberg från Centrum för lättläst. Maud har varit med i projektgruppen för Ombud i läsningens tjänst.  Det finns olika anledningar till att man har lässvårigheter. En funktionsnedsättning eller […]

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjerna är ett resultat av projektet Biblioteket rätt och lätt. Projektet, som pågick 2009-2011, handlade om att bearbeta bastexter om folkbibliotekens verksamheter och tjänster till klar och enkel svenska. Det finns ett grundkoncept, som du […]