Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjerna är ett resultat av projektet Biblioteket rätt och lätt. Projektet, som pågick 2009-2011, handlade om att bearbeta bastexter om folkbibliotekens verksamheter och tjänster till klar och enkel svenska.

Det finns ett grundkoncept, som du kan ladda ned till höger, ”Riktlinjer för webbtexter”.

Det finns också exempel på bearbetade texter, fria att kopiera och bearbeta för alla bibliotek som vill använda dem.  Vi har grupperat dem kring fyra områden som listas här nedanför, men det står användaren fritt att ändra ordning och plocka bitar utefter egna behov.

Vi hoppas att många ska kunna få nytta av dessa allmänna texter om sådant som berör alla bibliotek. Men de täcker naturligtvis inte in all information, och arbetet måste också utgå från lokala förutsättningar.

Välkommen till biblioteket [pdf]

Hur lånar jag på biblioteket [pdf]

Vad kan jag låna på biblioteket [pdf]

Vad kan jag göra på biblioteket [pdf]