Lättläst är ett bra alternativ

Den här texten är skriven av Maud Husberg från Centrum för lättläst. Maud har varit med i projektgruppen för Ombud i läsningens tjänst

Det finns olika anledningar till att man har lässvårigheter. En funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att man har svårt att läsa. Ovana läsare som skolbarn, eller de som har ett annat modersmål än svenska kan behöva enklare texter. Det finns allt fler äldre och personer med demens som inte klarar att läsa eller lyssna på vanliga texter. För dessa kan lättlästa texter vara ett riktigt bra alternativ.
Centrum för lättläst har ett statligt uppdrag att ge ut lättlästa böcker, samhällsinformation och nyhetstidningen 8 SIDOR. För att en text ska bli lättläst ska innehållet, språket, bilderna och formen fungera tillsammans. Lättlästa texter är oftast kortfattade med vanliga, vardagliga ord. Texterna har ett enklare innehåll där sammanhangen är lätta att följa och de kräver inte några omfattande förkunskaper av läsaren. Lättlästa texter har en luftig layout där text och bild samspelar.

Människor med en demenssjukdom har ofta stora lässvårigheter. Demens ger problem med minnet och det påverkar förstås läsförståelsen negativt. När minnet inte fungerar blir det också svårt med koncentrationen. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med kognitionen. De har därför svårt att sortera ut det som är viktigt och det tar längre tid att förstå. För båda grupperna måste texten vara lätt och begriplig för att den ska fungera och ämnet måste engagera.
Det är en fråga om demokrati och livskvalitet att få tillgång till läsning och biblioteken har en viktig roll att tillgängligöra och tillgodose behovet av lättlästa texter.

// Maud Husberg, Centrum för lättläst

DSCN0402 Foto: C. Bengtsson

Relaterade poster