Läns- och regionbiblioteken i kampanjen Digidel 2013, delrapport

Rapporten, av Ann Wiklund,  beskriver den nationella samordningen av läns- och regionbibliotekens arbete i kampanjen för ökad digital delaktighet, Digidel 2013, under perioden januari – december 2012.

surfplatta

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Cecilia Bengtsson