Arbetsgrupper 2022

Våren 2022 startade Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen upp med området Medier och metadata och med två huvudsakliga uppdrag; katalogisering av mångspråk och urval/inval av e-medier.  Arbetet med dessa uppdrag har fördelats på två arbetsgrupper som består av medarbetare från olika bibliotek i länet. På den här sidan kan du läsa mer om arbetsgruppernas uppdrag och roller.

Arbetsgruppen Urval/inval av e-medier har i en första fas tagit fram specifikationer på hur ett ändamålsenligt och effektivt inval av e-medier ser ut och kan åstadkommas med möjlighet till kommunal särprägel. Arbetet kan i nästa steg resultera i att funktionalitet utvecklas i Axiell medias gränssnitt för att stötta i arbetet. Aktivitetsansvarig: Calle Wittefeldt, Forumbiblioteken Nacka. 

Arbetsgruppen Katalogisering på mångspråk har initialt arbetat med de utmaningar och möjligheter som finns inom området. Exempel på frågeställningar; Ska vi stötta i användningen av befintliga ramavtal? Ska vi genomföra en ny upphandling eller ska vi i regionen samla våra kompetenser inom mångspråkig katalogisering för att lösa utmaningarna och utnyttja möjligheterna? Eller en kombination av dessa? Aktivitetsansvarig: Martina Ölander, Stockholms stadsbibliotek.

Under 2023 fortsätter arbetet med att dela kunskap, rutiner med mera för att gemensamt utveckla och effektivisera arbetet med e-medier. Bland annat kommer regionbiblioteket att bjuda in till gemensamma träffar.

Framöver kommer vi att behöva medarbetare som har kompetenser inom beslutade samverkansområden. Vill du delta i en arbetsgrupp och samverka till att utveckla bibliotekens verksamhet? Prata med din chef och anmäl ditt intresse genom att maila till Anne Stigell [anne.stigell (a) regionstockholm.se], ledare för samverkanskansliet. Berätta gärna lite kort om dig själv.

Roller och arbetsfördelning

Aktivitetsansvarig – planerar, leder och deltar i arbetet, tillsammans med en arbetsgrupp med deltagare från olika kommuner i regionen samt med regionbibliotekets samverkanskansli och med områdesansvarig för medier och metadata.  

Arbetsgruppsdeltagare – Som deltagare bidrar du med din tid, kompetens och erfarenhet. Du utför arbetsuppgifter, deltar i möten och arbetar tillsammans med övriga arbetsgruppsdeltagare och till viss del även med biblioteken i regionen.  

Arbetsmässigt handlar det om ca 1-2 träffar i månaden med visst arbete mellan mötena. Uppskattningsvis handlar det i snitt om ca 20 % för aktivitetsansvarig och ca 10 % som arbetsgruppsdeltagare fram till årsskiftet.  

Vi kommer att upprätta en överenskommelse med respektive bibliotekschef om att respektive medarbetare ingår i gruppen. 

Kontakt:

Om du har frågor eller vill veta mer om arbetet med medier och metadata inom Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen, kontakta Anne Stigell, ledare för samverkanskansliet, anne.stigell (a) regionstockholm.se.