Arbetsgrupper

Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen startar våren 2022 upp med området Medier och metadata och med två huvudsakliga uppdrag; katalogisering av mångspråk och urval/inval av e-medier.  Arbetet med dessa uppdrag har fördelats på två arbetsgrupper som består av medarbetare från olika bibliotek i länet. På den här sidan kan du läsa mer om arbetsgruppernas uppdrag och roller.

Arbetsgruppen Urval/inval av e-medier tar i en första fas fram specifikationer på hur ett ändamålsenligt och effektivt inval av e-medier ser ut och kan åstadkommas med möjlighet till kommunal särprägel. Arbetet kan i nästa steg resultera i att funktionalitet utvecklas i Axiell medias gränssnitt för att stötta i arbetet.
Aktivitetsansvarig: Calle Wittefeldt, Forumbiblioteken Nacka. 

Arbetsgruppen Katalogisering på mångspråk ska initialt arbeta med de utmaningar och möjligheter som finns inom området. Exempel på frågeställningar; Ska vi stötta i användningen av befintliga ramavtal? Ska vi genomföra en ny upphandling eller ska vi i regionen samla våra kompetenser inom mångspråkig katalogisering för att lösa utmaningarna och utnyttja möjligheterna? Eller en kombination av dessa?
Aktivitetsansvarig: Martina Ölander, Stockholms stadsbibliotek.

Mångspråkig katalogisering är ett prioriterat område för den regionala samverkan. Vill du vara med och förbättra och utveckla arbetet?

Vi behöver medarbetare som har kompetens och erfarenhet av området katalogisering på mångspråk och som vill ingå i arbetsgruppen som deltagare. Prata med din chef och anmäl ditt intresse genom att maila till Anne Stigell [anne.stigell (a) regionstockholm.se], ledare för samverkanskansliet. Berätta gärna lite kort om dig själv.

Roller och arbetsfördelning

Aktivitetsansvarig – planerar, leder och deltar i arbetet, tillsammans med en arbetsgrupp med deltagare från olika kommuner i regionen samt med regionbibliotekets samverkanskansli och med områdesansvarig för medier och metadata.  

Arbetsgruppsdeltagare – Som deltagare bidrar du med din tid, kompetens och erfarenhet. Du utför arbetsuppgifter, deltar i möten och arbetar tillsammans med övriga arbetsgruppsdeltagare och till viss del även med biblioteken i regionen.  

Arbetsmässigt handlar det om ca 1-2 träffar i månaden med visst arbete mellan mötena. Uppskattningsvis handlar det i snitt om ca 20 % för aktivitetsansvarig och ca 10 % som arbetsgruppsdeltagare fram till årsskiftet.  

Vi kommer att upprätta en överenskommelse med respektive bibliotekschef om att respektive medarbetare ingår i gruppen. 

Kontakt:

Om du har frågor eller vill veta mer om arbetet med medier och metadata inom Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen, kontakta Anne Stigell, ledare för samverkanskansliet, anne.stigell (a) regionstockholm.se.