Våren 2022 gick folkbiblioteken i Stockholms län och Regionbibliotek Stockholm in i en ny samverkansorganisation, Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen.

Vi inledde arbetet med området Medier och metadata, med att samverka kring frågor inom katalogisering av mångspråk och urval och inval av e-medier.  

Arbetsgrupper 2022:

Urval och inval av e-medier
Arbetsgruppen kring urval/inval: Calle Wittefeldt, Forumbiblioteken Nacka, aktivitetsledare. Övriga ledamöter: Andreas Hornegård, Järfälla, Eva Torén, Österåker, Angela Jaconelli Lind, Danderyd, Peter Appelgren, Norrtälje och Daniela Floman, Sundbyberg.

Mångspråkskatalogisering
Arbetsgruppen kring mångspråkskatalogisering: Martina Ölander, Stockholms stadsbibliotek, aktivitetsledare. Övriga ledamöter: Reza Sharifzadeh-Khoi, Botkyrka, Avan Baker, Solna och  Giuseppina Catenaro på Forumbiblioteken i Nacka.

Mer information om arbetsgrupperna, deras uppdrag och vad det innebär att ingå i en arbetsgrupp kan du läsa här.

Rapporter
Regionbibliotek Stockholm har publicerat följande rapporter inom samverkansorganisationen:

Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän? Kunskapsunderlag inför upphandling av e-litteratur. Regionbibliotek Stockholm 2022.

Medieutredning vid Regionbibliotek Stockholm. Nulägesbeskrivning samt förslag på samverkansinitiativ. Regionbibliotek Stockholm 2022.

Bakgrund
Beredningen av samverkansorganisationen inleddes 2020 tillsammans med en arbetsgrupp med chefsrepresentanter från sex kommuner. En målbild  för arbetet togs fram. Målbilden kan du läsa här: Målbild för samverkan mellan folkbibliotek i Stockholmsregionen.

Under 2021 pågick ett pilotprojekt för att testa samverkan inom ett par delområden och dra lärdomar inför en långsiktig samverkansorganisation.
Läs mer om pilotprojektet Bibliotekssamverkan i praktiken

Kontakt
Om du vill veta mer om bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen, kontakta Anne Stigell, ledare för samverkanskansliet, anne.stigell (a) regionstockholm.se, eller Peter Axelsson, chef på Regionbibliotek Stockholm, peter.axelsson (a) regionstockholm.se.

Samverkansledningsgrupp
För samverkansarbetet finns en ledningsgrupp bestående av:
Peter Axelsson, Regionbibliotek Stockholm
Helena Gomér, Södertälje
Marie Gustafsson, Vallentuna
Marie Johansen, Botkyrka
Anders Söderbäck, Stockholm