Våren 2022 gick folkbiblioteken i Stockholms län och Regionbibliotek Stockholm in i en ny samverkansorganisation, Bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen.

Vi inleder arbetet med området Medier och metadata, med att samverka kring frågor inom katalogisering av mångspråk och urval och inval av e-medier.  

Pågående arbetsgrupper:

Urval och inval av e-medier
Arbetsgruppen kring urval/inval leds av Calle Wittefeldt, Forumbiblioteken Nacka. Övriga ledamöter är Andreas Hornegård, Järfälla, Eva Torén, Österåker, Angela Jaconelli Lind, Danderyd och Daniela Floman, Sundbyberg samt Lisa Hederus Lindroth, Stockholm.

Mångspråkskatalogisering
Arbetsgruppen kring mångspråkskatalogisering leds av Martina Ölander, Stockholms stadsbibliotek. Bland övriga deltagare finns Reza Sharifzadeh-Khoi, Botkyrka, Avan Baker, Solna och  Giuseppina Catenaro på Forumbiblioteken i Nacka. Vi behöver fler kollegor i den här gruppen, hör av dig om du är intresserad!

Mer information om arbetsgrupperna, deras uppdrag och vad det innebär att ingå i en arbetsgrupp kan du läsa här.

Rapporter
Regionbibliotek Stockholm har publicerat följande rapporter inom samverkansorganisationen:

Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän? Kunskapsunderlag inför upphandling av e-litteratur. Regionbibliotek Stockholm 2022.

Medieutredning vid Regionbibliotek Stockholm. Nulägesbeskrivning samt förslag på samverkansinitiativ. Regionbibliotek Stockholm 2022.

Bakgrund
Beredningen av samverkansorganisationen inleddes 2020 tillsammans med en arbetsgrupp med chefsrepresentanter från sex kommuner. En målbild  för arbetet togs fram. Målbilden kan du läsa här: Målbild för samverkan mellan folkbibliotek i Stockholmsregionen.

Under 2021 pågick ett pilotprojekt för att testa samverkan inom ett par delområden och dra lärdomar inför en långsiktig samverkansorganisation.
Läs mer om pilotprojektet Bibliotekssamverkan i praktiken

Kontakt
Om du vill veta mer om bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen, kontakta Anne Stigell, ledare för samverkanskansliet, anne.stigell (a) regionstockholm.se, eller Peter Axelsson, chef på Regionbibliotek Stockholm, peter.axelsson (a) regionstockholm.se.

Samverkansledningsgrupp
För samverkansarbetet finns en ledningsgrupp bestående av:
Peter Axelsson, Regionbibliotek Stockholm
Per Ahlin, Norrtälje
Helena Gomér, Södertälje
Marie Gustafsson, Vallentuna
Marie Johansen, Botkyrka
Anders Söderbäck, Stockholm