Litterär tidskrift för och av unga

ponton är en tryckt tidskrift för unga i åldrarna 14 – 21 år. Varje nummer innehåller poesi, prosa och annat skapande som skickas in från hela landet. En ungdomsredaktion väljer ut de texter som publiceras och skriver egna artiklar, intervjuer, recensioner och krönikor. Fyra nr/år ges ut av tidskriften och det går att följa ponton på instagram/facebook @tidskriftenponton eller hemsidan www.ponton.nu.

ponton är en plattform som lyfter det unga fria skrivandet!

Nytt material från ponton
Tidskriften ponton uppmuntrar till skrivande med en snygg folder och affisch. Vill ni skriva ut och sätta upp materialet på era bibliotek så hittar ni pdf-filerna här.

Folder med skrivtips (pdf)
Affisch med skrivtips (pdf)

Medverka i ponton!
Alla unga som är mellan 14 – 21 år kan skicka in till tidningen, det görs enklast via www.ponton.nu/skicka-in eller till mejl skriv@ponton.nu. Fotografier och illustrationer är också välkomna. Endast texter på svenska publiceras.

För närvarande har pontons redaktion sin hemvist på ungdomsavdelningen Punktmedis vid Tranströmerbiblioteket i Stockholm. Här anordnar ponton öppna scener, releaser och andra evenemang för unga skriv- och läsintresserade. Tidskriften arrangerar och deltar regelbundet i olika evenemang även utanför Stockholm.

Prenumerera på ponton!
Från och med 2021 kostar tidningen 150 kr/år för privatpersoner och 200 kr/år för bibliotek och skolor. Teckna en prenumeration via http://ponton.nu/prenumerera. För att köpa lösnummer skriv till skriv@ponton.nu.

Bibliotekarier, lärare eller andra som arbetar med unga och skrivande kan mejla och få nummer av tidskriften gratis för specifika projekt.

Föreningen Tidskriften ponton
I huvudsak finansieras tidskriften med tidskriftsstöd från Kulturrådet och stöd av Stockholms stadsbibliotek, Regionbibliotek Stockholm samt Stiftelsen Solkatten.

För närvarande leds arbetet med tidskriften av redaktör Martina Lowden och bibliotekarie Maria Lorentzon.

ponton utsågs 2009 till Årets kulturtidskrift. Många etablerade författare och andra kulturaktiva personer (exempelvis Johannes Anyuru, Amanda Svensson, Shima Niavarani och Inti Chavez Perez) har debuterat i ponton eller ingått i redaktionen. Under de senaste åren har också många av pontons tidigare redaktionsmedlemmar bokdebuterat: Mona Monasar, Elis Burrau, Klara Persson, Jack Hildén, Hanna Rajs Lara, Viktor Andersson, Charlotte Qvandt, Erik Vernersson, Karin Gafvelin, Theodor Hildeman Togner och Hanna Johansson. Ännu fler har efter sin pontontid engagerat sig i andra kulturtidskrifter eller startat egna.