Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling
Boken presenterar åtta olika metoder för utveckling av biblioteksverksamhet.
Av Lotta Aleman m. fl. (2009)

Fokusgrupper – en metod som passar bibliotek
av Lena Lundgren (2006)

Skrivboken
En metodbok om hur man kan arbeta med skrivande på bibliotek tillsammans med ungdomar. Redaktörer: Malin Isaksson och Pia Borrman (2013)

Taxonomier Att formulera en taxonomi kan vara ett sätt att definiera nivåer för sin verksamhet, vad man vill uppnå. I skriften ger Malin Ögland förslag till taxonomier som beskriver nivåer av samarbete och taxonomier som beskriver nivåer av uppdrag. (2013)

Tidskriftsklubb – en metod som kan utveckla bibliotekariens kritiska förmåga
Bearbetad av Malin Ögland, Håbo bibliotek, efter David Herron och Lotta Haglund, KIB (2010)

TTT-observationer
TTT betyder Tverrgående Trafikktelling och har utvecklats av norske forskaren Tord Höivik. Metoden visar, vilka aktiviteter som utförs mycket och vilka aktiviteter som utförs lite, när de utförs.