Karin Sundström, foto: Jann Lipka

Jag arbetar som utvecklingsledare på Regionbiblioteket med frågor om bland annat tillgänglighet, kompetensutveckling och metoder för verksamhetsutveckling.

Under 2021 har jag också haft ett uppdrag att tillsammans med kollegor titta på regionbibliotekets roll inom områdena språk, nationella minoriteter och bibliotekets demokratiska uppdrag. Jag är även regionbibliotekets kontaktperson för Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek.

Kontakta gärna mig!
Telefon: 08 – 123 379 17
E-post: Karin Sundström