Hanna Johansson, foto: Jann Lipka

Jag är utvecklingsledare på  Regionbibliotek Stockholm. Jag arbetar ofta med frågor som berör bibliotekens roll i det digitala samhället ur olika aspekter. För närvarande arbetar jag även en del med frågor kring vad som är bibliotekens demokratiska uppdrag i en föränderlig omvärld.

Till mina fokusområden hör digital kompetens, digital delaktighet och kunskapsområdet MIK, Medie- och informationskunnighet. Hit hör bibliotekspersonalens digitala kompetens men även den pedagogiska roll folkbiblioteken kan spela för att minska den digitala klyftan. 

Under det senaste året har jag arbetat med tematräffar och fortbildning inom aktuella områden. Under 2021 arbetade jag inom ett pilotprojekt med att etablera samverkan mellan biblioteken inom området digital delaktighet. Under 2021 handledde jag träffar i kursen Att leda bibliotekens digitala transformation för bibliotek som under året genomförde kurspaketet gemensamt.

 

Kontakta mig gärna!

Telefon: 08-12337920
Telefon och sms: 072-5077915
E-post: hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se