Anne Stigell, foto: Jann Lipka

Jag är ledare för samverkanskansliet på Regionbibliotek Stockholm.

Utgångspunkten för arbetet är regional samverkan kring bland annat digital medieförsörjning och delaktighet för ökad medborgarnytta utifrån fokusområdena i den regionala biblioteksplanen. Digitalisering, nya medievanor, nya format för läsning och förändrade lagkrav ställer nya krav på biblioteken och jag tror att ökad samverkan är en bra väg att gå för att kunna möta kommande behov och utmaningar.

Utifrån den demokratiska rätten till information och delaktighet har jag i olika roller jobbat med strategisk verksamhetsutveckling och förändringsarbete, bland annat på Myndigheten för tillgängliga medier, Stockholms universitet och Förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontakta mig gärna!

Epost: Anne Stigell

Tel: 08 – 123 379 16