Specialbibliotek i Stockholmsregionen

Antikvarisk-topografiska arkivet och Vitterhetsakademiens bibliotek (Riksantikvarieämbetet)

Apotekarsocietetens bibliotek

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

ArkDes bibliotek

Armémuseums bibliotek

Bergianska biblioteket

Bernadottebiblioteket

CAN:s bibliotek (stängt för allmänheten)

Dans- och cirkushögskolans bibliotek

Finlandsinstitutets bibliotek

FMV bibliotek

Forum funktionshinder

Forum för levande historias bibliotek

GIH-biblioteket

Goethe-institutets bibliotek

Grekiskt kulturcentrum, biblioteket

Hagströmerbiblioteket

Instituto Cervantes : Bibliotek Francisco Ayala

Italienska kulturinstitutets bibliotek

Judiska biblioteket

KB. Kungliga biblioteket

Konstakademiens bibliotek

Konstbiblioteket/Nationalmuseet och Moderna museet

Krigsarkivets bibliotek

Kungl. akademien för de fria konsterna. Biblioteket

Kungliga biblioteket

Kungl. skogs- och lantbruksakademien. Biblioteket (KSLAB)

Kurdiska biblioteket

Livrustkammarens bibliotek

Medelhavsmuseets bibliotek

Musik- och teaterbiblioteket

Myndigheten för tillgängliga medier

Mångkulturellt centrums bibliotek

Naturhistoriska riksmuseets forskningsbibliotek

Nordiska museets bibliotek

Oscars församlingsbibliotek

Postmuseets bibliotek

PRV. Patent- och registreringsverkets bibliotek

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivets bibliotek

Riksdagsbiblioteket

Rädda barnens bibliotek

S:t Matteus församlingsbibliotek

Sigtunastiftelsens bibliotek

SIPRI:s bibliotek

Sjöhistoriska museets bibliotek

Stadsarkivet, Stockholm

Statens musikverk, Musik- och teaterbiblioteket

Stockholms stadsarkiv

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Svenska barnboksinstitutets bibliotek

Svenska filminstitutets bibliotek

Tjeckiska centrets bibliotek

Tekniska museets. Biblioteket

Vitterhetsakademiens bibliotek

Världsbiblioteket

Östasiatiska biblioteket