Fram till 2018 gav Regionbibliotek Stockholm ut tidskriften Länsnytt med två till fyra nummer per år. Tidskriften publicerades både tryckt och digitalt och tidigare nummer finns samlade på denna sida. Många artiklar i  Länsnytt skrevs av oss på regionbiblioteket men bibliotek i länet medverkade med rapporter och nyheter i varje nummer. För regionbiblioteket var Länsnytt länge ett sätt att omvärldsbevaka och dela inspiration och fördjupning med biblioteksmedarbetarna i stockholmsregionen.

Länsnytts sista nummer, nr 2 2018, har tema Drömmar
Läs nummer 2 2018 här (pdf-format)

Eller läs i bläddervänligt format på issuu.com

Läs alla Länsnytt fr o m 2003 i PDF-format här: Länsnytt arkiv 

Du kan också läsa alla Länsnytt fr o m 2004 i bläddervänliga Issuu här: Länsnytt på Issuu.com.

Tidningsomslag från Länsnytt