Fram till 2018 gav Regionbibliotek Stockholm ut tidskriften Länsnytt med två till fyra nummer per år. Tidskriften publicerades både tryckt och digitalt och tidigare nummer finns samlade på denna sida. Många artiklar i  Länsnytt skrevs av oss på regionbiblioteket men bibliotek i länet medverkade med rapporter och nyheter i varje nummer. För regionbiblioteket var Länsnytt länge ett sätt att omvärldsbevaka och dela inspiration och fördjupning med biblioteksmedarbetarna i stockholmsregionen.

Länsnytts sista nummer, nr 2 2018, har tema Drömmar
Läs nummer 2 2018 här (pdf-format)

Eller läs i bläddervänligt format på issuu.com

Vill du skriva ut en artikel ur ett äldre nummer? Det gör du lätt genom att logga in i Issuu.com (det är enkelt och kostnadsfritt att skaffa ett konto) och sedan klicka på Share för att ladda ned pdf-format. Vill du inte logga in på Issuu tar du kontakt med oss på Regionbiblioteket, regionbiblioteket.kultur@sll.se, så ordnar vi med kopia.

Ansvarig utgivare: Malin Frenning

Läs alla Länsnytt fr o m 2003 i PDF-format här: Länsnytt arkiv 

Du kan också läsa alla Länsnytt fr o m 2004 i bläddervänliga Issuu här: Länsnytt på Issuu.com.

SkärmklippLänsnyttHylla