Wikipedia i kunskapssamhället

Vad innebär Wikipedia för vårt tänkande, kunskapande och nätverkande? Hur kan man arbeta med Wikipedia i skolan och vad är Wiki skills? Välkommen till Alltid på en onsdag med Per Falk.

Den digitala utvecklingen förändrar samhället. Nya färdigheter och verktyg behövs. Vilken position har biblioteken i dagen sociala medielandskap och vilka paralleller kan vi dra till skolan? Per Falk har tillsammans med gymnasieelever arbetat med Wikipedia och andra digitala verktyg utifrån ett lärande där bibliotek spelar en viktig roll.

Per Falk är lärare och IKT-pedagog på Nacka gymnasium och föreläsare om Wikipedia och sociala medier i skolan. 2011 vann Per Nackas innovationspris Nästa Steg.
Läs mer om Per Falk här: Pellepedagog.se, Wikipedia i skolan.

Föreläsningen är öppen för alla intresserade!

Tid: Onsdag den 9 maj kl 9.00 – 11.30
Plats: Regionbibliotek Stockholm, lokal Spelbomskan. Odengatan 63, T-bana Odenplan
Kostnad: 300 kr
Information: Hanna Johansson hanna.k.johansson@stockholm.se

Anmälan via länken till höger!