Tema Läsaren: Läsarnas bibliotek?

Vår temaserie har under våren fokuserat på läsaren, vem det är och hur han eller hon blir till som läsare. Nu vill vi titta på var biblioteket kommer in i läsarens liv, och vice versa. Välkommen den 19 oktober!

Hur påverkas biblioteken av det vidgade textbegreppet och vår tid med nya digitala medier? Hur kan vi vara en angelägen plats för våra olika besökare – som vill ha både en mötesplats och en tyst oas? På senare år har biblioteken utvecklat sitt lässtimulerande arbete gentemot vuxna, med framför allt bokcirklar, som sprider sig som ringar på vattnet. Vilka vägar kan vi gå framöver, för att nå ut med alla berättelser som vi härbärgerar?

Program
09.30 Kaffe och smörgås

10.00 Tystnadsplikt och samtalskultur? Om bibliotekets plats i mediabruset.
Harald Hultqvist, journalist, föreläsare och konsult inom bokvärlden

10.20 Hur blir biblioteken angelägna för läsarna? Hur tänker vi kring de medier vi erbjuder?
Katarina Kristoffersson, Arvika och Ika Jorum, Botkyrka

11.45 Lunch på egen hand

13.00 Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och bild i olika medier
Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet

14.00 Kaffe

14.20 Boksamtal och cirklar överallt!
Nina Frid, Bokcirklar.se, Annika Hermele, Stockholms stadsbibliotek

15.00 Liten läsecirkel: Anders Johnsson, Jenny Kihlberg,
Jan-Olov Nordh, Mia Dimblad och Nina Frid

15.20 En bok jag inte kan leva utan
Mia Dimblad, Hässleholms bibliotek. Svensk mästare i bokberättande för bibliotekarier år 2010

15.30 Dagen avslutas

TID Onsdag 19 oktober kl. 9.30-15.30
PLATS Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
För vägbeskrivning, se: http://www.citykonferensen.se/vaegbeskrivning
KOSTNAD 500 Kronor inkl. kaffe/te på fm och em
ANMÄLAN Senast den 10 oktober till regionbiblioteket@stockholm.se Vid anmälan ange fakturaadress. Ingen bekräftelse skickas ut

För mer information kontakta Lotta Aleman lotta.aleman@stockholm.se

Twitter: #läsaren