Projekt Tillsammans – träff 1

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu ett nytt projekt i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Projekt tillsammans kommer cirka 20 […]

Projekt Tillsammans – träff 2

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu ett nytt projekt i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Projekt tillsammans kommer cirka 20 […]

Projekt Tillsammans – träff 3

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu ett nytt projekt i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Projekt tillsammans kommer cirka 20 […]

Projekt Tillsammans – träff 4

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu ett nytt projekt i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Projekt tillsammans kommer cirka 20 […]

Tillsammans – interkulturellt läsfrämjande, mångfald och inkludering

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu ett nytt projekt i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang. I Projekt tillsammans kommer cirka 20 […]