Tillsammans – interkulturellt läsfrämjande, mångfald och inkludering

Med erfarenheter från Projekt inkludering anordnar Regionbiblioteket nu en ny fördjupning i samma utforskande anda. Vi kommer åter att fokusera läsfrämjande, normkritik, samt diskriminering och maktstrukturer i ett bibliotekssammanhang.

I Tillsammans kommer cirka 20 deltagare från biblioteken i länet träffas fyra heldagar under perioden september 2018 – januari 2019.  Under träffarna kommer vi att genom boksamtal, metoder och övningar vässa vår normkritiska blick, för att lägga grunden för en mer inkluderande och icke-diskriminerande biblioteksverksamhet. Vi kommer att öka vår kunskap om språklig, etnisk och kulturell mångfald, samt ha möjlighet att utforska vad bibliotekens uppdrag att prioritera personer med annat modersmål än svenska innebär, kan och bör innebära. Vi kommer också att praktisera och reflektera kring metoder för läsfrämjande. Mellan träffarna läser deltagarna en skönlitterär bok och facktexter, samt funderar över vissa frågor, för att förbereda sig för samtal och workshops.

Syfte:
 – Att utforska metoder för biblioteksarbete med inkludering, normkritik och mångfald med fokus på läsfrämjande

– Att träna ett normkritiskt tanke- och förhållningssätt genom litteratur- och textsamtal

Mål:
– Ökad kompetens i inkludering, mångfald, normkritik och diskriminering i bibliotekssammanhang med fokus på läsfrämjande. Möjlighet till fördjupad kunskap som kan användas för att leda ett förändringsarbete i den egna verksamheten.

Målgrupp: Bibliotekspersonal på folkbiblioteken i Stockholms län

Tid: september 2018 – januari 2019

Ansvariga: Annika Hermele och Sofie Samuelsson

Mer information: http://regionbiblioteket.se/kalendarium/projekt-tillsammans/