Vi på Regionbiblioteket arbetar med att i samråd med folkbiblioteken i vårt län främja verksamhetsutveckling och kvalitet.

Vi samverkar med de övriga länskulturfunktionerna i Stockholms län kring olika kulturfrågor i länet, och tillsammans med Kungliga biblioteket, Kulturrådet och de övriga läns- och regionbiblioteken bidrar vi till folkbiblioteksutvecklingen i hela landet.

Vårt arbetssätt omfattar handledning och rådgivning för länets bibliotek och vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling samt fortbildning.

 

Följ gärna vårt arbete på sociala medier:
Regionbibliotek Stockholm på Facebook
Bokbåten på Facebook
Regionbibliotek Stockholm på Twitter
Regionbibliotek Stockholm på Instagram
Slideshare – Våra presentationer från föreläsningar och konferenser
Issuu – Länsnytt som bläddringsbar pdf
Regionbibliotek Stockholms Youtubekanal