Regionbibliotek Stockholm arbetar med att främja verksamhetsutveckling och kvalitet i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län. Sedan 2018 är regionbiblioteket en del av kulturförvaltningen i Region Stockholm.

Regionbibliotek Stockholm samverkar med de övriga länskulturfunktionerna inom kulturförvaltningen i Region Stockholm kring olika kulturfrågor i länet, och tillsammans med Kungliga biblioteket, Kulturrådet och de övriga läns- och regionbiblioteken bidrar vi till folkbiblioteksutvecklingen i hela landet.

Vårt arbetssätt omfattar handledning och rådgivning för länets bibliotek och vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling samt fortbildning.

 

Stockholmsregionen ska vara en ledande kunskaps- och tillväxtregion och här har bibliotek en viktig roll som en del i den livslånga lärandekedjan. Att främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning kan bidra till ökad livskvalitet och delaktighet, men också ökad sysselsättning i samhället, samt öka den enskildas möjlighet till fri åsiktsbildning och ett livslångt lärande. Ur: Regional biblioteksplan 2020-2023