Vi på Regionbibliotek Stockholm arbetar med att i samråd med folkbiblioteken i regionen främja verksamhetsutveckling och kvalitet.

Vi samverkar med de övriga länskulturfunktionerna i Stockholms län kring olika kulturfrågor i länet, och tillsammans med Kungliga biblioteket, Kulturrådet och de övriga läns- och regionbiblioteken bidrar vi till folkbiblioteksutvecklingen i hela landet.

Vårt arbetssätt omfattar handledning och rådgivning för länets bibliotek och vi bedriver utvecklingsprojekt, metodutveckling, kvalitetsutveckling samt fortbildning.

Följ gärna regionbibliotekets arbete på vår facebooksida:
Regionbibliotek Stockholm på Facebook