Lenadagen – En konferens om barnbibliotek och forskning

Varmt välkommen till Lenadagen 10 februari 2016 – en konferens om barnbibliotek och forskning  Lenadagen är en tradition som påbörjades 2011. Andra onsdagen i februari ska vi i sann Lena Lundgren-anda fokusera på barnbibliotek och barnbiblioteksforskning. […]

Lenadagen 2015

En konferens om barnbibliotek och forskning Ur programmet: Åse Hedemark om sin observationsstudie om sagostunden Pia Borrman om kvalitet i bibliotekets tjänster Christina Johnson och Karin Skog om aktionsforskning om sagostunden Annika Nagorsen Kastlander om […]

Lenadagen 2014

Lenadagen är en årlig konferens om barnbibliotek och forskning tillägnad Lena Lundgren, tidigare utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm.   Tid: onsdag 12 februari kl 9.30 – ca 16.00 (kaffe kl 9.30, programmet börjar kl 10) Plats: […]

Lenadagen 2013

För tredje året i rad arrangerar Regionbibliotek Stockholm Lenadagen, en konferens med barnbibliotek och forskning i fokus. Tid: onsdag 13 februari kl 9.30 – 15.30 (kaffe 9.30 – 10) Plats: Tessinsalen, Stockholms stadsmuseum, Slussen Program: […]

Lenadagen 2012

Välkomna till Regionbibliotek Stockholms andra Lena Lundgrendag! Lena Lundgrendagen är en tradition som påbörjades förra året. Andra onsdagen i februari ska vi i sann Lena Lundgren-anda fokusera på barnbibliotek och barnbiblioteksforskning. Temat i år är: […]

Barn och unga

Regionbibliotek Stockholm stödjer och utvecklar biblioteksverksamhet för barn och unga i Stockholms län på flera olika sätt. Vi erbjuder fortbildning och studiedagar för barn- och ungdomsbibliotekarier i stad och län, i förekommande fall även för […]

A-Ö

A  B  C  D   E   F   G   H  I  JKLM  NOPQRS  TUVWXYZÅÄÖ A ab katalogsök Anpassade medier Appen Regionbiblioteket rapporterar/under arbete Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse Att läsa är också en sport […]