Lenadagen – En konferens om barnbibliotek och forskning

Varmt välkommen till Lenadagen 10 februari 2016 – en konferens om barnbibliotek och forskning  Lenadagen är en tradition som påbörjades 2011. Andra onsdagen i februari ska vi i sann Lena Lundgren-anda fokusera på barnbibliotek och barnbiblioteksforskning. […]

Lenadagen 2015

En konferens om barnbibliotek och forskning Ur programmet: Åse Hedemark om sin observationsstudie om sagostunden Pia Borrman om kvalitet i bibliotekets tjänster Christina Johnson och Karin Skog om aktionsforskning om sagostunden Annika Nagorsen Kastlander om […]

Lenadagen 2014

Lenadagen är en årlig konferens om barnbibliotek och forskning tillägnad Lena Lundgren, tidigare utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm.   Tid: onsdag 12 februari kl 9.30 – ca 16.00 (kaffe kl 9.30, programmet börjar kl 10) Plats: […]

Lenadagen 2013

För tredje året i rad arrangerar Regionbibliotek Stockholm Lenadagen, en konferens med barnbibliotek och forskning i fokus. Tid: onsdag 13 februari kl 9.30 – 15.30 (kaffe 9.30 – 10) Plats: Tessinsalen, Stockholms stadsmuseum, Slussen Program: […]

Lenadagen 2012

Välkomna till Regionbibliotek Stockholms andra Lena Lundgrendag! Lena Lundgrendagen är en tradition som påbörjades förra året. Andra onsdagen i februari ska vi i sann Lena Lundgren-anda fokusera på barnbibliotek och barnbiblioteksforskning. Temat i år är: […]

Barn, bibliotek och forskning – en årlig konferens

  Varje år arrangerar Regionbibliotek Stockholm en konferens med föreläsningar om barn, bibliotek och forskning. Konferensen är ett sätt för regionbiblioteket att agera förbindelselänk mellan folkbiblioteken och forskning och lärosäten, för att höja kompetensen samt […]

A-Ö

A  B  C  D   E   F   G   H  I  JKLM  NOPQRS  TUVWXYZÅÄÖ A ab katalogsök Anpassade medier Appen Regionbiblioteket rapporterar/under arbete Avslutade projekt B Barn och unga Barnbibliotekariers kompetens Barn, bibliotek och forskning Barn med funktionsnedsättningar […]