Lenadagen – En konferens om barnbibliotek och forskning

Foto: A. Lissenko

Foto: A. Lissenko

Varmt välkommen till Lenadagen 10 februari 2016 – en konferens om barnbibliotek och forskning 

Lenadagen är en tradition som påbörjades 2011. Andra onsdagen i februari ska vi i sann Lena Lundgren-anda fokusera på barnbibliotek och barnbiblioteksforskning.

Program:

9.30 – 10.00
Kaffe och smörgås

10.00-10.05
Inledning

10.05 – 11.05
Ylva Ågren, Fil. doktor i barn- och ungdomsvetenskap, Göteborg och Stockholms universitet om ”Barns medierade värld”

11.05 – 11.15
Mikropaus

11.15 – 12.00
Sofie Samuelsson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm, om ”normkritik, hbtq och folkbibliotek”

12.00 – 13.15
Lunch på egen hand

13.15 – 14.15
Ulla Damber, läsforskare, Umeåuniversitet om ”Läsning, läsundervisning och bibliotekets roll”

14.15 – 14.40
Karin Axelsson, Kulturstrateg och bibliotekspedagog , Stockholm stad, Rose-Marie Nilsson, Stockholm stadsbibliotek och Johanna Gustafsson, pedagog på Lugnets förskola Södermalm om ”Stockholm Högläser -långsiktig lässatsning för att stärka arbetet med litteratur och berättande på förskolorna i Stockholm”

14.40 – 15.10
Kaffe

15.10 – 15.40
Läsambassadör Anne-Marie Körling om ”Din läsning påverkar!”

15.40 – 16.00
Avslutning

Plats: Saturnus konferens, Ivar-Lo salen, Hornsgatan 15 
Tid: 10.00-16.00, kaffe finns från 9.30
Kostnad: 500 kronor, moms tillkommer

Konferensen är fulltecknad!

För mer info: Cecilia Bengtsson, cecilia.m.bengtsson@stockholm.se och Sofie Samuelsson, sofie.samuelsson@stockholm.se

Varmt välkommen

/Pia Borrman, Sofie Samuelsson och Cecilia Bengtsson