Studiecirkel om demokratifrämjande

Bibliotekslagens ändamålsparagraf om att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling uttrycker en målsättning om allas delaktighet i samhällslivet. Viktiga vägar dit är kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Lagen innehåller flera positiva formuleringar om bibliotekens […]