Studiecirkel om demokratifrämjande

Bibliotekslagens ändamålsparagraf om att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling uttrycker en målsättning om allas delaktighet i samhällslivet. Viktiga vägar dit är kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Lagen innehåller flera positiva formuleringar om bibliotekens roll för demokratin – biblioteken ska verka för, stärka och främja. Men idag handlar det offentliga samtalet om bibliotekens demokratiska uppdrag till stor del om att hantera hat och hot, om att hålla armslängds avstånd till politiker, och om omfattningen av generell medborgarservice på bibliotek.

Regionbiblioteket startar nu en studiecirkel om demokratifrämjande för att sätta fokus på bibliotekens proaktiva och konstruktiva uppgifter. Syftet är att tillsammans utforska vad demokratifrämjande arbete på biblioteket kan innebära. Studiecirkeln riktar sig till folkbiblioteken i Stockholms län, till medarbetare och chefer som vill reflektera och samtala om demokratiuppdraget.

Vi börjar med en fysisk träff där vi formulerar våra egna utgångspunkter och går igenom upplägget. Därefter blir det 3 digitala träffar med olika teman. Inför varje träff förbereder vi oss genom att ta del av en utvald text, föreläsning eller podd som har kopplingar till området demokratifrämjande. Räkna med 1-2 timmars förberedelse inför varje tillfälle. Alla detaljer är inte klara ännu, men det här är delar som kan ingå:

  • Insyn, inflytande och deltagande – hur kan biblioteken främja förståelse av hur den svenska demokratin fungerar?
  • Åsiktsbildning och källtillit– hur kan biblioteket verka för att fler skaffar sig en grundad åsikt?
  • Engagemang i lokalsamhället – vilka vägar finns och hur märks de på biblioteket?
  • Kunskaper och utrustning som krävs för att delta i samhällslivet – vad är bibliotekets roll?
  • Bibliotekens uppdrag att understödja ett fritt meningsutbyte och diskussioner om gemensamma angelägenheter – hur görs det bäst?

Datum: studiecirkeln består av fyra träffar under oktober, november och december 2023.

Uppstart torsdag 12 okt kl 13-16. Fysisk träff hos Regionbibliotek Stockholm, Södermalmsallen 36.

Digitala träffar:
onsdag 8 nov kl 9-11
torsdag 30 nov kl 9-11
tisdag 19 dec kl 9-11

Anmälan: Intresserad? Kontakta Karin Sundström.
Epost: karin.andersson-sundstrom (a) regionstockholm.se