Välkommen på digital nätverksträff om mediefrågor

På årets första träff tar vi upp några frågor som kommit upp i samtal med er, bland annat gallring av e-medier, det pågående arbetet inom mångspråkskatalogisering och så blir det lite övergripande info om Adda-upphandlingarna. […]