Välkommen på digital nätverksträff om mediefrågor

På årets första träff tar vi upp några frågor som kommit upp i samtal med er, bland annat gallring av e-medier, det pågående arbetet inom mångspråkskatalogisering och så blir det lite övergripande info om Adda-upphandlingarna. Vi inleder med en kort introduktion till frågan och inbjuder därefter till en gemensam diskussion där vi ser fram emot att ta del av dina erfarenheter och kunnande från din verksamhet.

Gallring av e-medier: E-böckerna bara fylls på och fylls på. Är det dags att börja gallra snart och hur ska vi tänka då? Finns det utarbetade rutiner för att gallra dem? Hur resonerar ni runt böcker på andra språk, särskilt språk som vi inte behärskar? Om vi vill ha klassiker – hur väljer vi vilket förlag vi ska ta in dem från? Hur ska man förhålla sig till bristen på statistik av utlånade titlar, hur vet vi vad som är relevant?

Mångspråkskatalogisering: Fortsatt diskussion kring framtida samverkan mellan kommunerna, där vi går igenom de alternativ som tidigare diskuterats samt informerar om nya vägar framåt.

Upphandling av e-medier: Adda har två upphandlingar på gång under 2024. Upphandlingen av e-litteratur stängdes 15 februari med planerad avtalsstart den 12 mars 2024. För upphandlingen av fysisk litteratur är planerad avtalsstart hösten 2025. Kort information om nuläget samt hur processen framåt kan komma att se ut.

Nätverksträffen är vår gemensamma mötesplats, ett tillfälle för dig att ta upp frågor samt dela och ta del av erfarenheter. Hör gärna av dig om du undrar över något eller vill ta upp något ämne.

Kontakt:  anne.stigell@regionstockholm.se och julia.keller@regionstockholm.se  

Datum: tisdag den 20 februari

Tid: Kl. 09:00 – 11:00

Plats: Microsoft Teams (Länk skickas ut dagen innan). Anmälan är stängd men kontakta oss om du vill göra en sen anmälan.