Folkbibliotek i ett förändrat politiskt landskap – föreläsning och efterföljande samtal

På Linnéuniversitetet i Växjö pågår projektet Folkbibliotek i ett förändrat politiskt landskap. En utgångspunkt för projektet är att kulturpolitiken, som tidigare skilt partierna åt främst på en pragmatisk nivå, numera är en arena för möjlig ideologisk […]

Tematräff: Beredskap och relevans i tider av kris

Hur håller sig biblioteken beredda och relevanta i tider av oro, omställning eller osäkerhet? Vilka frågor kommer till biblioteken och hur ser omvärldens behov av biblioteken ut? På denna tematräff reflekterar vi över frågor som […]

”Att verka för det demokratiska samhällets utveckling” – Träff 2

Under 2021 gör Regionbibliotek Stockholm några nedslag inom områden som berör folkbibliotekens demokratiska uppdrag, och detta är den andra träffen vi ordnar. Den förra träffen hade fokus på bibliotekens uppdrag i förhållande till yttrandefrihet, censur […]

”Att verka för det demokratiska samhällets utveckling” – en träff om bibliotekens uppdrag

Folkbibliotekens demokratiska uppdrag är lagstadgat men också omdiskuterat. Under 2021 kommer Regionbibliotek Stockholm att göra några nedslag inom detta område. På den här träffen sätter vi fokus på bibliotekens uppdrag i förhållande till yttrandefrihet, censur […]