Folkbibliotek i ett förändrat politiskt landskap – föreläsning och efterföljande samtal

På Linnéuniversitetet i Växjö pågår projektet Folkbibliotek i ett förändrat politiskt landskap. En utgångspunkt för projektet är att kulturpolitiken, som tidigare skilt partierna åt främst på en pragmatisk nivå, numera är en arena för möjlig ideologisk konflikt.

Folkbiblioteken hamnar i en ny kontext när definitionen av vad ett demokratiskt samhälle innebär omtolkas och omförhandlas. Projektet fortsätter året ut, och hittills finns en forskningsartikel publicerad.
Projekt: Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny tid? | lnu.se

De regionala biblioteksverksamheterna i norra Sverige arrangerar en digital föreläsning med Joacim Hansson och Hanna Carlsson, som båda arbetar med projektet. Evenemanget sänds live och kräver ingen särskild anmälan. Följ bara möteslänken när det är dags.

Efter föreläsningen bjuder Regionbibliotek Stockholm in till ett tillfälle att samtala om tankar som väckts och om förhållandena i era kommuner. Det efterföljande samtalet sker digitalt på Teams. Anmäl dig till vårt teamsmöte om du vill prata om till exempel styrdokumentens betydelse, politiker på armslängds avstånd, och om biblioteken som en möjlig plats att tycka olika på.

Datum och tid: Fredag 17 februari kl 9-11

Föreläsning: kl 9.00-10.00. Länk till föreläsningen finns på den här webbsidan(Regionbibliotek Västerbotten). (Föreläsningen sänds i Zoom).

Uppföljande samtal för biblioteken i Stockholmsregionen: kl 10.15-11.00 (på Teams). Ingen anmälan behövs. Anslut till teamsmötet via denna länk!

 

Kontaktpersoner: Karin Sundström och Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm
karin.andersson-sundstrom (a) regionstockholm.se
hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se

 

Välkommen!