Ombud i läsningens tjänst

Regionbibliotek Stockholm startade i september 2012 projektet Ombud i läsningens tjänst. Projektet gick ut på att utbilda personal inom omsorg och äldreomsorg till läsombud.

 

Mål: 50 personal inom omsorg och äldreomsorg i Stockholms län ska utbildas till läsombud
Målgrupp: Brukare inom omsorg och äldreomsorg
Tid: September 2012- juni 2013.
Finansiering: Statens kulturråd & Regionbibliotek Stockholm
Kontaktperson: Projektledare Gustav Nygren gustav.nygren@stockholm.se eller 08-508 30 833
_______________________________________________________

Projektet drevs i samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan och de lokala biblioteken i kommunerna. Målet var att ge 50 personer möjlighet att gå en läsombudskurs som är uppdelad på fem kurstillfällen.

Information om projektet:

Vad gör ett läsombud?

Många människor kan eller orkar inte läsa. De behöver hjälp och stöd för att ta del av den stimulans, närhet och kunskap som läsning innebär. Ett läsombud ordnar högläsningsstunder, berättar om lämpligt material att läsa och ordnar biblioteksbesök. Både inom äldreomsorg och annan omsorg gör ett läsombud stor skillnad och ökar möjligheterna till ett rikt socialt innehåll i vardagen och en meningsfull och aktiv fritid.

Hur ska detta genomföras?

Kursen äger rum på det lokala biblioteket och hålls av Studieförbundet Vuxenskolan, som under en längre tid utbildat läsombud. Projektet står för större delen av kursavgiften, enheterna betalar endast 200 kronor per kursdeltagare för alla fem kurstillfällen. På kursen lär man sig om lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation samt hur läsning ordnas i praktiken på arbetsplatsen. Alla som genomgår kursen får ett intyg på att de är utbildade läsombud. Att bli läsombud är ett sätt att bredda och fördjupa sin kompetens. Dessutom är det stimulerande och roligt! Alla människors rätt till läsning och information handlar om alla människors rätt till lust, glädje, upplevelser och spänning i tillvaron.

Och sen då?

De lokala biblioteken är viktiga för att detta ska bli en permanent verksamhet inom omsorgen och äldreomsorgen. Läsombudscirklarna kommer att äga rum på biblioteken, personal från biblioteket deltar i den mån det går och håller fortsatt kontakt med läsombuden efter projektet har avslutats.

Bild på projektgruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektgruppen: Från vänster, Maria Carlsson (Studieförbundet Vuxenskolan), Maud Husberg (Centrum för lättläst), Gustav Nygren (projektledare) Linda Allerth (Studieförbundet Vuxenskolan) & Cecilia Bengtsson (Regionbibliotek Stockholm) Foto: A-S Takala