Kommer boken?

Foto: Cecilia Brisander

Foto: Cecilia Brisander

Ett projekt om att undersöka och utveckla bibliotekens tjänst Boken kommer.
Första delen av projektet fokuserar på att undersöka och kartlägga Boken kommer. Inläsning och statistik kompletteras med information från möten och enskilda samtal. Analysen handlar bland annat på uppdrag, målgrupper och metoder.

I den andra delen av projektet samarbetar vi med några kommunbibliotek om att praktiskt genomföra och dokumentera några utvecklingsidéer för Boken kommer.

Som tredje del gör forskaren Jenny Lindberg vid Bibliotekshögskolan i Borås en studie med fokusgrupper och intervjuer av Boken kommer-låntagare och fokusgrupper med bibliotekspersonal.   
___________________________________________________

Mål:
•     Kartlägga Boken kommer allmänt, och specifikt i Stockholms län

•     Koppla Boken kommer till lagstiftning, biblioteksplaner och andra styrdokument

•     Undersöka organisation och logistik, och identifiera olika varianter

•     Formulera utvecklingsområden, till exempel Boken kommer på flera språk, Boken kommer med fler sorters innehåll,   E-boken kommer, och nya sätt att kommunicera och distribuera Boken kommer

•     Pröva några varianter praktiskt i samarbete med några av länets kommuner

Målgrupp: Regionbiblioteket, de lokala biblioteken i Stockholms län, och i slutänden invånare i länets kommuner
Tid: 20150901 – 20171231 på deltid
Finansiering: Regionbibliotek Stockholm
Ansvariga: Cecilia Brisander och Karin Sundström
Beskrivning av projektet: Projektplanen innefattar tre faser som är delvis överlappande. Som i alla levande projekt är vi också beredda att justera färdriktning längs vägen.

Projektet Kommer boken? dokumenteras i skriften Berättelsen om Boken kommer som publicerades våren 2020. Skriften finns att läsa som PDF och som tryckt bok.
Berättelsen om Boken kommer