Regionbibliotek Stockholm har under flera år använt metoden observation för att bistå länets bibliotek med relevant underlag så att de på goda grunder kan besluta om förändringar av bibliotekslokal, öppettider eller arbetssätt. Vi säger att vi observerar men använder i praktiken flera olika observationsmetoder.  På den här sidan vill vi samla vårt material och erfarenheter från observationer.

TTT – Vem gör vad?

Regionbibliotek Stockholm använder ofta metoden TTT för att kartlägga hur biblioteksrummet tas i bruk och av vem. TTT betyder Tverrgående Trafikktelling och har utvecklats av norske forskaren Tord Höivik. Metoden visar, vilka aktiviteter som utförs mycket och vilka aktiviteter som utförs lite, när de utförs. Och av vem de utförs. VallentunaStolarObservatören går vid vissa tidpunkter runt i biblioteket och pinnar i en lista vad människor gör just då. Är det ett större bibliotek så kan man dela in biblioteket i olika avdelningar så att man kan se om aktiviteterna skiljer sig mellan avdelningarna. I boken Hvem er de og hvor går de? menar man att man ska genomföra dessa observationer vid olika tidpunkter och olika dagar regelbundet över hela året så att man får en samlad bild av årsutnyttjandet av biblioteket. Men observationerna kan också genomföras under en kort och intensiv period – viktigt då att veckans öppettider blir någotsånär rättvist belysta. Viktigt att man verkligen bestämmer när man ska observera så att inte observationerna sker när observatören ”har tid”. Kanske är det svårt att göra observationen på det bibliotek man jobbar för att man blir hejdad och får frågor under tiden. Att hjälpas åt att observera varandra – grannbibliotek eller grannkommunen – kan vara smart! Det tar ungefär 10-15 minuter att gå en runda i ett  bibliotek. Man anger noggrant under vilken tidsperiod man observerade. En person som riggar en sådan här undersökning bör sätta upp några enkla riktlinjer ifall observationerna görs av flera olika personer. Exempel på riktlinjer:

  • Undersökningen mäter aktiviteter, inte personer
  • Observatörens uppgift är att registrera det som försiggår i varje zon som hon eller han passerar
  • Om du möter samma person i flera olika zoner skall hans/hennes aktivitet registreras varje gång
  • Det motsatta gäller också: om en person lyckas befinna sig på annan plats än där du är när du observerar, så att du aldrig passerar honom/henne så skall hans/hennes aktivitet inte registreras.

Regionbibliotek Stockholm har utgått från den norska mallen (du kan läsa mer på Samstats hemsida) men utvecklat den efter hand. Vi har valt att komplettera med kön och ålder. Vi har också valt att se bruket av egen dator som användande av medier och Sitter ensam och använder medier och innefattar även lyssnande till musik/ljudfiler. Vi har försökt tillämpa ett vidgat textbegrepp och barns aktiviteter noteras också som användande av medier när något av bibliotekets utbud används (pussel, spel, kritor, leksaker). Och när vet man om man har observerat tillräckligt? Om man har noterat sammanlagt 500 aktiviteter under en studie har man tillräckligt underlag för en analys.

Observationsrapporter

Regionbibliotek Stockholm är partner till Kungliga Biblioteket (KB) 2013-2015. I detta uppdrag ska Regionbibliotek Stockholm arbeta för att identifiera områden som inte kan täckas in av den nationella biblioteksstatistiken och ta fram och testa metoder som kompletterar statistiken. Lindesbergs bibliotek och Bagarmossens bibliotek (som är ett stadsdelsbibliotek inom Stockholms stadsbibliotek)  fungerar under den här perioden som pilotbibliotek.
Observationer på Lindesbergs bibliotek 2013.
Observationer på Bagarmossens bibliotek 2014.

Övriga bibliotek som genomfört en observation inom studien är:

Observationer på Alby bibliotek 2013.  Observationen utfördes av en praktikant från ABM i Uppsala.
Observationer på Arvika bibliotek 2014. Observationen utfördes av personal på Arvika bibliotek.
Observationer på Avesta bibliotek 2013. I samband med ett lokalt utvecklingsprojekt inom EFS-projektet KUB genomförde personalen en observation på biblioteket och Regionbibliotek Stockholm fick möjlighet att använda materialet för denna rapport.
Observationer på Kalix bibliotek. Observationen utfördes av personal på Kalix bibliotek efter introduktion till metoden av Regionbibliotek Stockholm.
Observationer på Knivsta bibliotek 2014. Observationen utfördes av Regionbibliotek Stockholms personal.
Observationer på Luleå stadsbibliotek 2014. Observationen utfördes av personal på Luleå stadsbibliotek efter introduktion till metoden av Regionbibliotek Stockholm.
Observationer på Tyresö bibliotek 2013.  Observationen utfördes av en praktikant från ABM i Uppsala.
Observationer på Umeå bibliotek 2014. Observationen utfördes av personal från Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå.
Observationer på Älvsbyns bibliotek 2014. Observationen utfördes av personal på Älvsbyns bibliotek efter introduktion till metoden av Regionbibliotek Stockholm.
Observationer på Ystads bibliotek 2014. Observationen utfördes av personal på Ystads bibliotek efter introduktion till metoden av Regionbibliotek Stockholm.
Observationer på Östersunds bibliotek 2014 Observationen utfördes av personal på Östersunds bibliotek efter introduktion till metoden av Regionbibliotek Stockholm.
Observationer på biblioteken i Sundbyberg och Hallonbergen 2012 och 2013. Sundbybergs stad byggde ett nytt bibliotek som var klart för inflyttning i januari 2013. Regionbibliotek Stockholm var intresserad av att titta på hur bibliotekslokalen tas i bruk och av vem i det ”gamla” biblioteket (Sundbybergs stadsbibliotek) för att sedan göra om samma undersökning om ett år i det ”nya” (biblioteket i Signalfabriken) och se hur användningen ser ut då. Vi var också intresserade av att se om och hur användningen av biblioteket i Hallonbergen påverkades av de förändrade miljöerna på huvudbiblioteket och utförde därför observationer där också 2012 och 2013.
Resultaten från observationerna som utfördes 2013 ingår i den stora studien.
Observationer på Vallentuna bibliotek 2012 och 2013. Vallentuna bibliotek byggde ett nytt folkbibliotek som var klart för inflyttning i november 2012. Regionbibliotek Stockholm var intresserad av att titta på hur bibliotekslokalen togs i bruk och av vem i det ”gamla” biblioteket för att sedan göra om samma undersökning efter ett år i det ”nya” och se hur användningen såg ut då.
Resultatet från observationen som utfördes 2013 ingår i den stora studien.

Vill du observera på ditt bibliotek?

Regionbibliotek Stockholm ser gärna att fler observationer görs så att vår kunskap om hur Sveriges folkbibliotek används ökar. Använd gärna våra mallar och definitioner! Skicka sedan rapporten till oss, regionbiblioteket@stockholm.se
Mall observationsprotokoll Definitioner aktivitetslista
Observation pågår! Paper presenterat på Mötesplats Borås 2011
Biblioteket – mellan det offentliga och privata, rapport av tre studenter på Södertörns högskola som hösten 2012 genomförde observationer och samtalsintervjuer på tre bibliotek i Huddinge kommun, Flemingsbergs folkbibliotek, Huddinge huvudbibliotek och Södertörns högskolebibliotek
Biblioteksbesökets värde, (2013) rapporten är från metodutvecklingsprojekt Värdet av biblioteksbesöket där man undersökte hur biblioteksrummet används i vid bemärkelse. Undersökningen gjordes vid Södertörns högskolebibliotek, huvudbiblioteket i Huddinge samt filialbiblioteket i Flemingsberg.