På den här sidan samlar vi resurser för dig som vill veta mer om kvalitetsmodellen, kvalitetsparametrarna och hur Regionbibliotek Stockholm arbetat med detta.

Regionbibliotekets skrifter om kvalitet
Borrman, Pia och Hedemark, Åse – Leonards plåster , 2015
Ahlqvist, Elisabet; Borrman, Pia; Johansson, Hanna och Löfdahl, Britt – Pålitligt, lyhört och kompetent – tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik , 2016

Presentationer
Elisabet Ahlqvists presentationer om kvalitetsmodellen:
Kvalitetsmodellen vadå kvalitet januari 2014, Elisabet Ahlqvist, Kungliga biblioteket
Kvalitetsbygget från teori till verklighet manus, Elisabet Ahlqvist, Kungliga biblioteket

Under 2015 har vi från regionbiblioteket föreläst om arbetet med kvalitetsmodellen för bibliotekspersonal i flera olika sammanhang. På Slideshare har vi publicerat ett urval av våra presentationer. Ett exempel är denna presentation från Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande, i Umeå mars 2015:
Kvalitetsmodellen i praktiken
Bild på presentationen "Kvalitetsmodellen i praktiken"

 

 

 

 

 

 

Filmer
Samtal med Kungliga biblioteket, Bokmässan 2014
Pia Borrman om kvalitetsmodellen och Projekt sagostunden
Hanna Johansson om Kvalitetsmodellen och det virtuella referensarbetet, utbildningsdag för Bibblan svarar november 2014

Litteratur
Bergman, Bo – Kvalitet från behov till användning, 4 rev. uppl., 2007
Bergman, Bo – Kvalitet i alla led, 2 rev. uppl., 2002
Lagrosen, Stefan – Mänsklig kvalitetsutveckling, 2009
Ljungberg, Anders – Processbaserad verksamhetsutveckling : varför – vad – hur?, 2 kraftigt omarb. och utök. uppl., 2012
Bo Edvardsson m.fl. – Mätning av tjänstekvalitet i praktiken, 1998
Sandholm, Lennart – Kvalitetsstyrning med totalkvalitet : verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, 6 omarb. och utök. uppl., 2008
Statskontoret 2011:13 – Förutsättningar för En samlad och systematisk uppföljning av kvalitet, produktivitet och effektivitet i offentlig sektor. Delrapport i Uppdrag om att utveckla redovisningen av den offentliga sektorn
Sörqvist, Lars – Kundtillfredsställelse och kundmätningar, 2000
Sörqvist, Lars – Kvalitetsbristkostnader: ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling, 2 rev. uppl., 2001
Wiklund, Bo – Att lyckas med kvalitetsarbetet, 2004

Blogginlägg
Hanna Johansson och Britt Löfdahl – Kvalitetsmodellen och referenssamtalet – en summering av året som gått, blogginlägg på Samtal pågår: om kvalitet i referensarbetet, 2015
Pia Borrman – Kvalitetsmodellen i vardagsarbetet, blogginlägg 2018

 

Tillbaka till Att arbeta med kvalitetsmodellen