Här finns checklistor från de tre tjänster som vi testat kvalitetsmodellen på.

Använd gärna checklistorna som de är. Eller använd dem som underlag för att skapa era egna checklistor – stryk, lägg till och ändra tills checklistorna blir era egna!

Checklistor – några exempel

Checklista referenssamtalet – fysisk biblioteksmiljö
Framtagen i samtal med bibliotekarier i Stockholms län 2014

Checklista virtuella referenssamtalet
Framtagen under 2014-2015 efter samtal med bibliotekarier som arbetar med referenstjänsten Bibblan svarar i sociala medier

Checklista sagostund
Framtagen efter samtal med utövare av sagostund i Stockholms län 2014

 

Tillbaka till Att arbeta med kvalitetsmodellen