Bild på kvalitetsmodellen. Upphov Elisabet Ahlqvist, KBKlicka på bilden för stort format.
Kvalitetsmodellen på bilden är utvecklad av Elisabet Ahlqvist på Kungliga biblioteket.

Introduktion
Regionbibliotek Stockholm har arbetat med att testa en kvalitetsmodell som utvecklats av Kungliga biblioteket. Vi har testat modellen på tre tjänster: referenssamtalet i fysisk biblioteksmiljö, referenssamtalet i virtuell miljö, samt på sagostunden. Vi har tittat närmare på modellens elva kvalitetsparametrar: pålitlighet, lyhördhet, kompetens, tillgänglighet, tillmötesgående, kommunikation, trovärdighet, trygghet, rättelse, förståelse/kunskap om kunden, påtagliga faktorer.
Läs mer: Introduktion

Varför arbeta med en kvalitetsmodell?

Broschyr: Kvalitetsmodellen – Steg för steg
Här kan ni ladda ner en guide till hur ni kan använda kvalitetsmodellen på en av bibliotekets tjänster.
Kvalitetsmodellen – Steg för steg

Checklistor – några exempel
Här kan ni ladda ner några exempel på checklistor som vi har tagit fram:

  • Referenssamtalet i den fysiska biblioteksmiljön
  • Det virtuella referenssamtalet
  • Sagostunden

Modellens andra sida?

Fördjupning: Material och litteratur

 

Vi som arbetat med detta på Regionbiblioteket är Pia Borrman, Britt Löfdahl och Hanna Johansson.