På den här sidan samlar vi resurser för dig som vill veta mer om kvalitetsmodellen, kvalitetsparametrarna och hur vi arbetat med detta på Regionbiblioteket. 

Elisabet Ahlqvists presentationer om kvalitetsmodellen:
Kvalitetsmodellen vadå kvalitet januari 2014, Elisabet Ahlqvist, Kungliga biblioteket
Kvalitetsbygget från teori till verklighet manus, Elisabet Ahlqvist, Kungliga biblioteket

Presentationer
Under 2015 har vi föreläst om vårt arbete för bibliotekspersonal i flera olika sammanhang. På Slideshare har vi publicerat ett urval av våra presentationer.

Ett exempel är denna presentation från Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande, i Umeå mars 2015:
Kvalitetsmodellen i praktiken
Bild på presentationen "Kvalitetsmodellen i praktiken"

 

 

 

 

 

 

Filmer
Samtal med Kungliga biblioteket, Bokmässan 2014.
Pia Borrman om kvalitetsmodellen och Projekt sagostunden.
Kvalitetsmodellen och det virtuella referensarbetet, Hanna Johansson, utbildningsdag för Bibblan svarar november 2014.

Litteratur
Bergman, Bo, Kvalitet från behov till användning, 4 rev. uppl., 2007
Bergman, Bo, Kvalitet i alla led, 2 rev. uppl., 2002
Lagrosen, Stefan, Mänsklig kvalitetsutveckling, 2009
Ljungberg, Anders, Processbaserad verksamhetsutveckling : varför – vad – hur?, 2 kraftigt omarb. och utök. uppl., 2012
Mätning av tjänstekvalitet i praktiken, Bo Edvardsson m.fl, 1998
Sandholm, Lennart, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet : verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet, 6 omarb. och utök. uppl., 2008
Statskontoret 2011:13, Förutsättningar för En samlad och systematisk uppföljning av kvalitet, produktivitet och effektivitet i offentlig sektor. Delrapport i Uppdrag om att utveckla redovisningen av den offentliga sektorn
Sörqvist, Lars, Kundtillfredsställelse och kundmätningar, 2000
Sörqvist, Lars, Kvalitetsbristkostnader: ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling, 2 rev. uppl., 2001
Wiklund, Bo, Att lyckas med kvalitetsarbetet, 2004

Fler lästips med koppling till kvalitet:
Leonards plåster, Borrman, Pia, Hedemark, Åse, 2015

Samtal pågår: om kvalitet i referensarbetet, blogg Regionbibliotek Stockholm, 2014 –
https://refsamtalet.wordpress.com/

 

Tillbaka till Att arbeta med kvalitetsmodellen