Workshop om kvalitetsmodellen

I höst bjuder vi in till några förmiddagar kring kvalitetsmodellen.
Inledningsvis kommer vi att berätta om modellen och hur ni kan använda den i er dagliga verksamhet. Därefter blir det workshop där vi jobbar tillsammans och försöker tillämpa modellen på någon av bibliotekets tjänster.

Ni får möjlighet att välja en tjänst att diskutera utifrån kvalitetsmodellen, exempelvis: referenssamtalet, digital kommunikation, IT-handledning/datorhjälp, läsecirkel, Boken kommer, programverksamhet.

Du väljer ett av följande tillfällen:

  • Tisdag 27 september, kl 9-12. Lidingö stadsbibliotek
  • Onsdag 5 oktober, kl 9-12. Solna stadsbibliotek
  • Torsdag 10 november, kl 9-12. Sollentuna bibliotek

Du anmäler dig till workshopen 5 oktober på biblioteket i Solna C via länken till höger, senast 27 september.

 

/Arrangör Britt Löfdahl och Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Kontakt:
Britt Löfdahl: 08-508 31 096, 076-12 31 096, britt.lofdahl@stockholm.se
Hanna Johansson: 08-508 31 085, hanna.k.johansson@stockholm.se