Workshop om kvalitetsmodellen

I höst bjuder vi in till några förmiddagar kring kvalitetsmodellen. Inledningsvis kommer vi att berätta om modellen och hur ni kan använda den i er dagliga verksamhet. Därefter blir det workshop där vi jobbar tillsammans […]

Workshop om kvalitetsmodellen

I höst bjuder vi in till några förmiddagar kring kvalitetsmodellen. Inledningsvis kommer vi att berätta om modellen och hur ni kan använda den i er dagliga verksamhet. Därefter blir det workshop där vi jobbar tillsammans […]

Workshop om kvalitetsmodellen

I höst bjuder vi in till några förmiddagar kring kvalitetsmodellen. Inledningsvis kommer vi att berätta om modellen och hur ni kan använda den i er dagliga verksamhet. Därefter blir det workshop där vi jobbar tillsammans […]

Referenssamtalet – en fråga om kvalitet?

Hur vet vi att vi är pålitliga och lyhörda i ett referenssamtal med en biblioteksanvändare? Hur gör vi för att förmedla tillgänglighet och trygghet? Som partners till Kungliga biblioteket arbetar Regionbibliotek Stockholm med att testa […]

Kvalitetsmodellen och sagostunden – en liten summering

När vi skrev vår verksamhetsberättelse till KB för 2014, ombads vi även beskriva årets arbete med kvalitetsmodellen i en bloggtext. Här kommer den del av bloggtexten som handlar om sagostunden, i något omarbetad form. Kungliga […]

Kvalitetsmodellen i praktiken – presentation på konferensen Välkommen åter i Umeå

I veckan ägde Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande rum i Umeå.  Några av oss från Regionbibliotek Stockholm var där och presenterade vårt arbete med Kvalitetsmodellen: Kvalitetsmodellen i praktiken. Pia Borrman berättade om sagostunden […]

Kvalitet i referenssamtalet – går det att mäta?

Statistik används ofta som ett verktyg för att mäta kvantiteten inom våra verksamheter. På biblioteken för vi statistik över antal besökare, antal lån och vi mäter antal öppettimmar, antal medier och så vidare. Men hur […]