Nätverksträff för språk på Finlandsinstitutet

Välkommen på en nätverksträff om språk på Finlandsinstitutet. Träffen riktar sig till alla intresserade biblioteksmedarbetare i Stockholms län.

Vi kommer att få en visning av biblioteket samt en genomgång av resursbibliotekets uppdrag och verksamhet. Nationellt resursbibliotek – Finlandsinstitutet  Vi kommer även få ta del av olika exempel på programverksamhet på finska.

På den här träffen vill vi lyfta exempel från folkbibliotek i vårt län och höra mer om hur ni arbetar med finskspråkig litteratur och dess målgrupper. Hör gärna av dig om du vill presentera något som ni arbetar med på ditt bibliotek.

Träffen är ett tillfälle för er som arbetar på biblioteken att utbyta erfarenheter med varandra, ställa frågor och berätta om sådant ni arbetar med inom området språk: nationella minoritetsspråk och övriga språk.


Datum:
Måndag 8 maj 
Tid: Kl 13-16
Plats: Finlandsinstitutet, adress: Snickarbacken 4 (vid Birger Jarlsgatan 35).

Träffen är kostnadsfri!

Kontaktperson: Francisca Beckert, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm: francisca.beckert@regionstockholm.se

 

Välkommen!

 

Nätverk för språk: nationella minoritetsspråk och övriga språk
Nätverket är till för dig som arbetar på folkbibliotek med språk i någon form och vill utbyta och dela erfarenheter med kollegor i andra kommuner. Det kan handla om fortbildning och metodutveckling för litteraturförmedling på olika språk, digital delaktighet, läsfrämjande och programverksamhet. Det kan även handla om utmaningar på kort eller lång sikt samt olika typer av utvecklingsbehov.

I detta nätverk lyfter vi aktuella frågor och fördjupar oss i det som deltagarna i nätverket är intresserade av. Regionbibliotekets nätverk • Regionbibliotek Stockholm