Bibliotekariens praktiska kunskap – en central del av yrkeskompetensen

Vad är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet?
Eva Schwarz, lektor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, berättar om hur kursen ”Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet” utforskat ett nytt kunskapsområde. I fallbeskrivningar varvade med teori analyserades bibliotekariens professionella omdöme, handlingsfält och yrkeskunnande.

Detta är ett seminarium som Regionbibliotek Stockholm arrangerar på Bok & Bibliotek i Göteborg.
Torsdag 24 september kl. 14:30 – 14:50
Kod: To1430.1
Se seminariet i mässprogrammet.

 

Ni är också välkomna till Biblioteks & berättarscenen på bokmässan i Göteborg! Regionbibliotek Stockholm arrangerar torsdagens program i samarbete med Kultur i Väst, då vi presenterar nyheter och spännande projekt från biblioteksvärlden.