Bok & Bibliotek 2015 – Biblioteks & berättarscenen

Välkommen till Biblioteks & berättarscenen på bokmässan i Göteborg! Regionbibliotek Stockholm arrangerar torsdagens program i samarbete med Kultur i Väst, då vi presenterar nyheter och spännande projekt från biblioteksvärlden. Det blir en fullmatad dag med många möten. Hoppas vi ses!

Scenprogram torsdag 24 september

09.55 – 10.00 Välkommen till Biblioteks & berättarscenen
Bengt Källgren, Kultur i Väst och Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm

10.00 – 10.20 Bokstart
Biblioteket gör hembesök med bokgåvor hos småbarnsfamiljer. Syftet är att ge vårdnadshavare redskap att stötta sina barns språkutveckling. Pilotprojekten i Göteborg, Landskrona och Södertälje berättar här om hembesöken och om planerna för fortsättningen. Medverkande: Gertrud Widerberg, Göteborg, Maria Eriksson, Landskrona och Maria Juthberg, Södertälje.

10.20 – 10.40 Att komma in i dom andras läsningar
Under tre år har Kultur i Väst drivit projektet ”Sommarboken”. 2014 kopplades en forskare in med syfte att undersöka barns upplevelser och erfarenheter av att delta i projektet. Här diskuteras resultatet. Medverkande: Linnéa Lindsköld, forskare vid Högskolan i Borås.

10.40 – 11.00 Dela läslust – för ett offensivt läsfrämjande!
I projektet ”Dela Läslust” utforskar folkbiblioteken i 4 län metoder för ett offensivt läsfrämjandearbete. Vad innebär det? Vad behöver läras nytt m m? Innehåll och utformning tas fram i dialog med biblioteken. Medverkande: Lisa Eriksson, projektledare, Länsbibliotek Uppsala.

11.00 – 11.20 9 miljoner till läslust! – Hur tänker Eskilstuna?
2014 startade i Eskilstuna en unik lässatsning, där stadsbiblioteket fick uppdraget att genomföra insatser för att stärka, uppmuntra och stimulera förskolebarn och F-3 elever till läslust. Om detta unika berättar Anne-Lie Andersson-Leweby, utvecklare grundskolan och Cajsa Broström, bibliotekskonsulent i Eskilstuna kommun.

11.20 – 11.40 Läshundar i Småland
Ordet läshund dök upp första gången 2012. Bankeryds bibliotek var tidigt ute – 2013 startades det första projektet. I tält på skolgården läste barn ur åk2 för hundarna. Stor succé! Medialt! Men framförallt barnen älskade det… Eva Töllner, chef Bankeryds bibliotek berättar mer.

11.40 – 12.00 Leonards plåster – om projekt Sagostunden
Projektet Sagostunden undersökte en av de äldsta verksamheterna på folkbiblioteken. Hur ser en sagostund ut idag? Vilka barn nås? Varför erbjuds sagostunden – och hur vet vi att det är kvalitet? Medverkande: Pia Borrman, Regionbibliotek Stockholm.

12.00 – 12.20 Bokcirkel om bilderböcker
Bibliotekarierna Gustav och Elias berättar om sina läsecirklar för 1-2-åringar och deras vuxna. Ett sätt att nå olika målgrupper samtidigt – barn innan förskoleåldern och t ex föräldralediga pappor. Spännande boksamtal i cirkelform, fika och lek! Medverkande: Elias Hillström och Gustav Nygren, Stockholms stadsbibliotek.

12.20 – 12.40 ”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut” …
… är en rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i Sveriges sex södra län/regioner. Den presenteras av Catarina Schmidt, lektor i pedagogik, Högskolan i Jönköping och Hannah Krahner, Regionbibliotek Kalmar, med fokus på läsfrämjande som tillgång och process.

12.40 – 13.00 Vad läser egentligen bibliotekarierna?
Det fleråriga nationella projektet ”Synen på skönlitteratur” presenterar här sin andra rapport som avslöjar vad bibliotekarierna egentligen läser och litteraturförmedlingens villkor på biblioteken. Medverkande: Maria Ehrenberg, FD, Regionbibliotekarie i Halland och Magnus Persson, professor vid Malmö Högskola.

13.00 – 13.20 Ny bokcirkel i höst!
Vill du också dra igång en bokcirkel – med kompisarna, på biblioteket eller på nätet? Här kommer konkreta tips och kul idéer för att komma igång. Axplock ur workshops m m. Allt presenterat av Annika Hermele, bokcirklar.se och Caroline Karlsson, Stockholms stadsbibliotek.

13.20 – 13.40 Vad händer med poesin på biblioteket?
Hur kan vi göra för att levandegöra våra samlingar och föra samtal om poesi? Få tips om hur du kan arbeta med poesin i programverksamhet, på webb och i samarbete med andra aktörer. Medverkande: Alice Thorburn och Elias Hillström, bibliotekarier, Stockholms stadsbibliotek.

13.40 – 14.00 Litteraturbanken – skattkammaren på nätet!
Litteraturbanken.se har lagt ut över 1000 svenska klassiker på nätet, som kan läsas av alla – helt gratis! Här finns också ”Litteraturbankens Skola”, ett pedagogiskt material för lärare, studenter och läsintresserade. Kom och hör vad som erbjuds, hitta de klassiska mästerverken och de okända pärlorna. Medverkande: Paulina Helgeson och Ann Boglind, Litteraturbanken.se.

14.00 – 14.20 Litteratur- och författarapp i Västerbotten
Vad ska en mobilapplikation kring litteratur och författarskap innehålla och hur ska den fungera? Ger det digitala formatet mervärde? Länsbiblioteket i Västerbotten har i en förstudie tagit fram en prototyp av en sådan. Kom och se resultatet. Medverkande: Pia Brinkfeldt, bibliotekskonsulent i Västerbotten.

14.20 – 14.40 Möten med läsning – läsfrämjandeprojekt för personer med funktionsnedsättning
Projektet drivs av Regionbibliotek Stockholm och 5 kommuner i Stockholms län deltar. Syftena är flera; metodutveckling kring läsfrämjandeaktiviteter och ökad kännedom och samverkan mellan bibliotek och omsorg. Medverkande: Karin Sundström, Regionbibliotek Stockholm och Solveig Kraft, Tullinge bibliotek.

14.40 – 15.00 Internationella biblioteket med rätt att stödja
Här presenteras resultat från två enkäter som gjorts om folk- respektive gymnasiebibliotekens mångspråkiga arbete. Syftet var också att undersöka bibliotekens stödbehov och framtida insatser och samarbete. Medverkande: Charlotte Hansén-Goobar och Junko Söderman, Internationella biblioteket.

15.00 – 15.20 Bibliotek Huddinge och den digitala delaktigheten
Bibliotek Huddinge har under flera år metodiskt arbetat för en mer likvärdig service i kommunens delar och höjda kunskapsnivåer bland personalen. Erika Hjalmarsson, samordnare för digital delaktighet, berättar om arbetet med taxonomier och behovsanpassad fortbildning.

15.20 – 15.40 Att arbeta med kvalitetsmodellen – release av verktygslåda
Hur vet vi att vi har kvalitet i bibliotekets tjänster? Kungliga biblioteket har tagit fram en kvalitetsmodell som vi har testat på sagostunden och referenssamtalet. Vi berättar om arbetsprocessen och presenterar en verktygslåda för er som vill komma igång och testa modellen på det egna biblioteket. Medverkande: Pia Borrman, Britt Löfdahl och Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

15.40 – 16.00 Det Digitala Tredje Rummet
Folkbiblioteken flyttar fram sina positioner som det Tredje Rummet för Läsande-Lärande-Inspiration-Kreativitet-Möten. Hur arbetar lokala bibliotek digitalt för att stödja denna utveckling? Här tas exempel upp från bibliotek i Norden och världen. Medverkande: Boris Zetterlund, Axiell.

16.00 – 16.20 En sann bibliotekarie ger aldrig upp!
Christer Hermansson är författare och kulturchef i Strängnäs. Möt honom och Jenny Lindh, bibliotekarie och krönikör i DN, i ett samtal om hans senaste bok, ”DET ÄR VÄL INGET JÄVLA BIBLIOTEK HELLER!”, med Oliver C. Johansson i huvudrollen. En debattroman om varför folkbibliotek behövs och vilka uppdrag som är de viktigaste.

16.20 – 17.00 Litteraturquiz – Tema: Ungern
Äntligen quiz! Vad vet du om författarna från ett av årets gästländer, Ungern? Testa dina kunskaper om litteraturens pusta. Frågorna ställs ab bibliotekarierna Caroline Karlsson och Patrik Schylström från Stockholms stadsbibliotek. Bokpriser!

17.00 – 17.10 Utdelning av Malin Koldenius-stipendiet
Utdelning av Malin Koldenius-stipendiet. Instiftat och utdelas av Skolbibliotek Väst sedan 2010. Prisutdelare: Fredrik Ernerot, Skolbibliotek Väst.
Arr: Kultur i Väst i samarbete med Skolbibliotek Väst

17.10 – 17.20 Prisutdelning till Författarnas bästa bibliotek
För 4:e gången delas priset ut till ett bibliotek i Västra Götaland som visat prov på mod, tanke och självständighet gällande bokningar av författare och litteraturprogram. Prisutdelare: Kennet Klemets, Författarcentrum Väst och Gunnar Südow, Kultur i Väst.
Arr: Kultur i Väst i samarbete med Författarcentrum Väst

17.20 – 17.30 Utdelning av Amypriset
MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier) uppmärksammar institutioner och/eller förmedlare som framgångsrikt satsat på arbetet med tillgängliga medier för personer med läsnedsättning. Prisutdelare: Roland Esaiasson, Myndighetens GD.
Arr: Kultur i Väst i samarbete med MTM

17.30 – 17.40 Utdelning av Axiells pris för bästa B&I-uppsats
För tredje året delas Axiells pris ut till en välförtjänt B&I-uppsats på Bibliotekshögskolan i Borås. Prisutdelare: Sophie Grzegorz, Axiell och Alen Doracic, BHS.
Arr: Kultur i Väst i samarbete med Axiell och BHS

18.00 Mingel!Fredag-söndag ansvarar Kultur i Väst för Biblioteks & berättarscenen.
Då varvas berättandet och litteraturen i olika former, med författarmöten, spännande samtal och gränsöverskridande uppträdanden.
Läs hela scenprogrammet här: fredag, lördag, söndag.

Regionbibliotek Stockholm arrangerar även två seminarier:

Torsdag 24 sep kl. 14:30 – 14:50
Bibliotekariens praktiska kunskap – en central del av yrkeskompetensen
Vad är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Eva Schwarz, lektor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, berättar om hur kursen ”Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet” utforskat ett nytt kunskapsområde. I fallbeskrivningar varvade med teori analyserades bibliotekariens professionella omdöme, handlingsfält och yrkeskunnande.
Kod: To1430.1

Fredag 25 sep kl. 09:30 – 09:50
Hur vet vi att vi har kvalitet i bibliotekets tjänster?
Kungliga biblioteket har tagit fram en kvalitetsmodell som nu har testats på referenssamtal och sagostunder med hjälp av bibliotekarier i landet. Pia Borrman, Hanna Johansson och Britt Löfdahl, Regionbibliotek Stockholm, berättar om arbetsprocessen, resultaten samt om hur biblioteken själva kan använda modellen.
Kod: Fr0930.1

Även i år ordnar bokcirklar.se en livecirkel på Biblioteks & berättarscenen:

Fredag 25 sep  kl. 14.50–15.30
Bokcirklandets magi – ett samtal om ”Spådomen”
”Spådomen – en flickas memoarer” av Agneta Pleijel är en uppväxt-skildring som inbjuder till samtal om gränserna mellan självbiografi och roman, barndomen och vuxenblivande, minne och föreställning.
Medverkande: Alex Haridi, författare (”Huset mittemot”), Elias Hill-ström, bibliotekarie, Immi Lundin, FD Litteraturvetenskap, Alice Thorburn, årets mottagare av Svenska Akademiens bibliotekariepris. Cirkelledare: Annika Hermele, Bokcirklar.se.