Bibliotek och beredskap, träff 2

I regioner och kommuner pågår ett förstärkt arbete med beredskap och civilt försvar. Hur ser beredskapsarbetet ut i den kommun du arbetar i och hur påverkar det folkbibliotekets verksamhet?

För att bidra till ökad kunskap och för att stödja kommunbibliotekens arbete lokalt med höjd beredskap, har Kungliga biblioteket (KB) tagit fram material som belyser beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv. Dessa lärresurser finns samlade på Digiteket under temat Beredskap.

Regionbibliotek Stockholm bjuder in till två träffar för dig som vill använda materialet på Digiteket och fördjupa dig inom området. Tillsammans med kollegor i andra kommuner kan du få stöd, kunskaper och inspiration för att arbeta vidare med beredskap på det egna biblioteket.

Träff 2:

Under andra träffen utgår vi ifrån kursen ”Beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv”.

Kursen ger kunskaper om hur Sverige är organiserat för att hantera kriser eller höjd beredskap, samt kunskap om totalförsvaret och beredskap i översiktlig form. Kursen hänvisar till två webbutbildningar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller: ”Totalförsvar – ett gemensamt ansvar” och ”Samhällets krisberedskap”.

Digiteketkursen innehåller några biblioteksspecifika diskussionsfrågor, och vi kommer att utgå ifrån dessa under träffen. Vi avslutar träffen med att prata om hur ni kan arbeta vidare med beredskapsfrågorna på ditt bibliotek, och lyfter eventuella erfarenheter och exempel i gruppen.

Förberedelse: Läs igenom alla avsnitt i kursen ”Beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv”. När du kommer till den avslutande delen, del 3, gå vidare till MSB:s webbplats och genomför webbkursen ”Totalförsvar – ett gemensamt ansvar”.

(Du som vill får gärna göra även webbkursen  ”Samhällets krisberedskap”, men den första kursen är minimum inför vår träff).

Länk till kursen: Beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv – Digiteket

Datum: Tisdag 12 mars 
Tid: Kl 9:00-11:30
Plats: Digital träff på Teams
Anmälan: Anmälningslänken finns här, samma anmälan till träff 1 och 2: Bibliotek och beredskap, träff 1

Målgrupp:

Träffarna riktar sig till dig som är biblioteksmedarbetare eller bibliotekschef i Stockholms län. Du som anmäler dig deltar i båda träffarna. Träffarna har olika innehåll men hänger ihop och du som deltar förbereder dig genom egen inläsning inför varje tillfälle.

Kontaktperson: Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm, hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se.