Bibliotek och beredskap, träff 1

Vi befinner oss i ett försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge, och inom regioner och kommuner pågår ett förstärkt arbete med beredskap och civilt försvar. Hur ser beredskapsarbetet ut i den kommun du arbetar i och hur påverkar det folkbibliotekets verksamhet?

Bibliotekens arbete med beredskap, internt och i samverkan med övriga kommunen, ser olika ut och har kommit olika långt i olika kommuner. Hur kan ett bibliotek arbeta för att stärka den egna beredskapen?

För att bidra till ökad kunskap och för att stödja kommunbibliotekens arbete lokalt med höjd beredskap, har Kungliga biblioteket (KB) tagit fram material som belyser beredskap och totalförsvar ur ett biblioteksperspektiv. Dessa lärresurser finns samlade på Digiteket under temat Beredskap.

Regionbibliotek Stockholm bjuder in till två träffar där vi utgår ifrån material på Digiteket, för dig som vill fördjupa dig inom området. Tillsammans med kollegor i andra kommuner kan du få stöd, kunskaper och inspiration för att arbeta vidare med beredskap på det egna biblioteket.

Målgrupp:

Träffarna riktar sig till dig som är biblioteksmedarbetare eller bibliotekschef i Stockholms län. Du som anmäler dig deltar i båda träffarna. Träffarna har olika innehåll men hänger ihop och du som deltar förbereder dig genom egen inläsning inför varje tillfälle.

Träff 1:

Under första träffen utgår vi ifrån artikeln ”Folkbibliotekens arbete med beredskap” som ger en översikt av folkbibliotekens arbete med att skapa beredskap i sina verksamheter.

”Under 2023 har KB intervjuat ett antal kommunala bibliotekschefer och säkerhetsstrateger kring bibliotekens arbete med beredskap samt läst kommunala biblioteksplaner. Denna artikel sammanfattar arbetet och presenterar ett antal slutsatser från materialet.”

Förberedelse: Inför träffen ska du ha läst artikeln ”Folkbibliotekens arbete med beredskap”. Under träffen diskuterar vi artikeln och de slutsatser som punktas upp efter varje avsnitt. Vi kommer även få tillfälle att reflektera kring några av de frågeställningar som lyfts fram i artikeln.

Länk till artikeln: Folkbibliotekens arbete med beredskap – Digiteket

Datum: Onsdag 21 februari 
Tid: Kl 9:00-11:00
Plats: Regionbibliotekets kontor, Fatburen, vid Medborgarplatsen, Stockholm. Adress:  Södermalmsallén 36. Plan 3

Kontaktperson: Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm, hanna.k.johansson (a) regionstockholm.se.