Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

Välkommen på en föreläsning med  Anders Thoresson om vad digitalisering egentligen är, och hur den påverkar oss på både individ- och samhällsnivå.

Digital kompetens handlar om tekniska färdigheter men också om djupare förståelse, om kritiskt tänkande och kreativitet. Vad innebär det för oss på biblioteken och för våra besökare? Vad behöver vi kunna för att förstå vår samtid och hantera vår framtid?

Anders Thoresson är teknikjournalist och föreläsare. Han skriver för bland andra Ny Teknik och Internetstiftelsen och kom 2018 ut med boken Skolan i en digital omvärld. Han driver den uppskattade podcasten Digitalsamtal, som handlar om hur digitaliseringen påverkar samhället.

Anders Thoresson är föreläsare och teknikjournalist.

Anders Thoresson är föreläsare och teknikjournalist.

Denna föreläsning riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek i Stockholms län och ordnas inom kompetenssatsningen Digitalt först med användaren i fokus. Föreläsningen varvas med diskussioner och utbyten med kollegor i länet.

Datum och tid: Föreläsningen erbjuds vid tre tillfällen. Anmäl dig till det tillfälle som passar dig bäst.

Välj mellan följande tider:
Tisdagen 5 mars kl. 9-12
Tisdagen 5 mars kl. 13:30-16:30
Onsdagen 6 mars kl. 9-12

Anmälan: Senast 26 februari till hanna.k.johansson@sll.se
Ange i anmälan vilket datum och vilken tid du önskar gå.
Meddela även om du har behov av hörhjälpmedel, framkomlighet eller om det är något annat som är bra för oss att känna till. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås (förmiddag) eller fika (eftermiddag), ange ev. allergier eller kostönskemål.

Kostnad: Ingen kostnad.

Plats: USINE konferens, lokal Bourgogne. Södermalmsallén 36. T-bana Medborgarplatsen.

Regionbibliotek Stockholm strävar efter en parfymfri arbetsmiljö.
Tack för visad hänsyn.

Kontakt:
Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm
hanna.k.johansson@sll.se
Telefon: 08-123 379 20