Att bli en sån som läser, 20 maj

catarina_schmidtFöreläsning om aktuell läsforskning med Catarina Schmidt.

Catarina Schmidt är fil. dr. i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik. Hon har tidigare under många år arbetat som lärare i grundskolans låg- och mellanstadieår.
I föreläsningen presenterar hon villkor och möjligheter för barns menings- och identitetsskapande och hur det hänger ihop med att bli en sån som läser. Föreläsningen bygger på hennes etnografiska fältarbete i ett flerspråkigt och mångkulturellt sammanhang i Sverige. Föreläsning kommer att betona de möjligheter som undersökningens resultat pekar på och vad det konkret kan betyda för personal inom bibliotek och skolbibliotek,
Läs mer här:
http://www.oru.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv1/2013/Barn-blir-bokslukare-genom-samtal/

Efter föreläsningen samtalar vi om hur läsforskningen påverkar vår verksamhet, vad kan vi ta till oss av detta på biblioteken?

Eftersom intresset för denna föreläsning är så stort erbjuder vi den vid två tillfällen. Välj vilken av dagarna som passar dig i anmälan nedan.

Tid: välj en av dagarna tisdag 20 maj och onsdag 21 maj kl 9-12
Plats: Spelbomskan, Odengatan 63
Kostnad: 300 kr, moms tillkommer
Anmälan: via länken till höger

Mer information:
Pia Borrman
pia.borrman@stockholm.se