Konferens: Inkluderande bibliotek

Välkommen till en dag om bibliotek och inkludering!

Biblioteken ska vara till för alla. I ett par olika satsningar har Regionbibliotek Stockholm fokuserat på frågor med avstamp i mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna. Deltagarna har fått möjlighet att nätverka och reflektera kring sina uppdrag genom textsamtal, skrivövningar, praktisk kunskap och andra metoder. I skriften Inkluderande bibliotek beskrivs det första projektet och många av övningarna.

Konferensen är ett tillfälle till vidare reflektion om arbetssätt och lärande men också till fördjupning och goda exempel.

Under förmiddagen kommer utvecklingsledare från Regionbibliotek Stockholm och projektdeltagare som arbetar på folkbibliotek i Stockholms län att bjuda på erfarenheter och insikter från Regionbibliotek Stockholms satsningar kring inkludering, antidiskriminering och läsfrämjande.

Under eftermiddagen kommer föreläsare att förmedla kunskaper inom inkluderande kommunikation, demokratiarbete, mångfald och mänskliga rättigheter.

Bland de medverkande:
Marie Johansen, bibliotekschef Bibliotek Botkyrka
Anna Lindström, tidigare projektledare för mänskliga rättigheter vid SKL, Sveriges kommuner och landsting.
Nazem Tahvilzadeh, fil. dr. i offentlig förvaltning och forskare i urbana och regionala studier på KTH.
Frida Närman, biblioteksutvecklare Region Värmland
Cecilia Brisander, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm
Annika Hermele, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm
Sofie Samuelsson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm

Läs mer om projekt Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling
Läs mer om Tillsammans fördjupningsträffar
Läs mer om Unga och bibliotek

Tid: 16 oktober kl. 9.00-16.30  Lunch på egen hand.
Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36
Anmälan: Senast 30 september https://forms.gle/kuLyMZoHiPXGgfFL6
Kostnad: 700 kr
Under dagen serveras lakto/ovo-vegetariskt fika.
Begränsat antal platser.

Kontaktpersoner: Annika Hermele, Cecilia Brisander, Sofie Samuelsson

Foto: C. Brisander