Konferens: Inkluderande bibliotek

Välkommen till en dag om bibliotek och inkludering!

Biblioteken ska vara till för alla. Konferensen Inkluderande bibliotek  fördjupar sig i hur biblioteken kan verka för att vara just det – till för alla. För att kunna vara till för alla måste vi ställa oss frågor kring inkludering och diskriminering. Konferensen lyfter frågor kring mänskliga rättigheter, demokrati och mångfald och är en del av ett fokusområde för Regionbibliotek Stockholm som pågått under några år. Andra delar är de avslutade satsningarna

  • Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande
  • Tillsammans: interkulturellt läsfrämjande, mångfald och inkludering

samt Normkritik, hbtq och folkbibliotek: Ett försök och Inkluderande bibliotek som ingår i Regionbibliotek Stockholms skriftserie. Konferensen samlar fokusområdets olika aspekter.

Program (som ännu inte är riktigt klart)

Läsfrämjande, normkritik och inkluderande bibliotek, Annika Hermele och Sofie Samuelsson (båda utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm)

Lärandeprocesser på bibliotek, Cecilia Brisander (utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm)

Bibliotek och inkludering, Marie Johansen (bibliotekschef Bibliotek Botkyrka)

”Vi syns och vi finns” – Upplands Väsbys biblioteks arbete med och för nationella minoriteter, Ylva Larsdotter (bibliotekarie och programansvarig, Upplands Väsby bibliotek)

 Erfarenheter, reflektioner och fortsatt arbete med inkluderings- och mångfaldsfrågor

Deltagare från projekt Inkluderande biblioteksverksamhet samt från satsningen Tillsammans:

Robert Karlsson (Biblioteken i Haninge) om den normkritiska bokcirkeln i Handen

Jenny Bjerner (Nynäshamns bibliotek): Alla tillsammans är bättre än en eldsjäl

Martina Olsson (Upplands Bro bibliotek): Inkluderingsarbete i Upplands Bro

Karin Skoog (Stockholm stadsbibliotek): Att hålla det inkluderande förhållningssättet levande

Lunch på egen hand

 Schyst bibliotek! Frida Närman biblioteksutvecklare Region Värmland presenterar materialet Schyst bibliotek!, för jämställd, jämlik och inkluderande kommunikation

Mänskliga rättigheter för demokrati och inflytande i kommunal verksamhet. Anna Lindström (tidigare för mänskliga rättigheter vid SKL, Sveriges kommuner och landsting)

Närvarons politik: Relationen mellan mångfald och demokrati i offentliga organisationer. Nazem Tahvilzadeh (filosofie doktor i offentlig förvaltning och verksam som lärare och forskare på Avdelningen för urbana och regionala studier, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH)

Tid: 16 oktober kl. 9.00-16.30  Lunch på egen hand.
Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36
Anmälan: Snarast och senast 15 september
https://forms.gle/kuLyMZoHiPXGgfFL6
Kostnad: 700 kr
Under dagen serveras lakto/ovo-vegetariskt fika.
Begränsat antal platser.

Kontaktpersoner:

Annika Hermele, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm, annika.hermele@sll.se
Sofie Samuelsson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm, sofie.samuelsson@sll.se

Läs mer:

Läs mer om projekt Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling

Läs mer om Tillsammans fördjupningsträffar

Läs mer om Unga och bibliotek

Skriften Inkluderande bibliotek

Skriften Normkritik, hbtq och folkbibliotek: Ett försök

En heldag om Inkluderande bibliotek

Foto: C. Brisander