”Att verka för det demokratiska samhällets utveckling” – en träff om bibliotekens uppdrag

Välkommen till en träff då vi utforskar bibliotekens uppdrag i en föränderlig omvärld. Vi kommer att utgå ifrån § 2 i bibliotekslagen:

”§ 2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”

Eventuellt utgår vi ifrån en text, en digital lärresurs eller annat aktuellt material, som väcker tankar och frågor, och som vi samtalar kring vid detta tillfälle. Fokus kommer även ligga på erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Träffens upplägg och innehåll är under utformning och mer information kommer snart. Tycker du att det låter intressant, notera datumet i din kalender så länge.

 

Tid: Tisdag 27 april, tid meddelas senare.
Anmälan: Information kommer senare.
Kontakt: karin.andersson.sundstrom@sll.se och hanna.k.johansson@sll.se

 

Teknik: Träffen kommer att hållas i Microsoft Teams. Du/din kommun behöver inte ha Teams för att kunna delta. Inför träffen får du en möteslänk på mejl som du klickar på för att komma till mötet. Det fungerar bäst på dator, men om du vill går det också att använda platta eller mobil. För att få så bra ljud som möjligt rekommenderar vi headset eller hörlurar. Är ni flera från samma bibliotek, sitt vid varsin dator om möjligt. Vi kommer att finnas på plats ca 10 min före träffen så att det finns tid att få ordning på tekniken.