Nätverksträff för mediefrågor – om invalsmetoder, Netloan och tidskrifter

Varmt välkommen till höstens första nätverksträff om mediefrågor. Träffen kommer att fokus på tre områden, invalsmetoder, tidskrifter och Netloan. Under året har dessa områden aktualiserats och diskuterats på flera bibliotek. Vi ses för att utbyta […]

Tid för samtal: med tema medieurval

Mot bakgrund av de senaste årens debatter om bibliotekens medieurval har framkommit ett förnyat behov av att reflektera och samtala om de här sammansatta frågorna. Med utgångspunkt i IFLAs etiska riktlinjer, i synnerhet punkterna 1, […]