Projekt digital service

Med Projekt digital service vill Regionbibliotek Stockholm undersöka om och hur biblioteken genom samarbeten med andra kommunala aktörer kan ge invånarna bättre hjälp med digital service/e-service och samhällstjänster. Folkbibliotek besöks dagligen av människor som saknar […]

Bibliotek i samspel med lokalsamhället

Välkommen på konferens om bibliotek i samspel med lokalsamhället. På konferensen presenteras olika metoder, arbetssätt, goda exempel och förhållningssätt för ökat samspel mellan bibliotek, lokalsamhälle och dess invånare. Program för dagen 9.00 Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på […]